Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

I. Mô tả công việc

1. Mục đích

 Quản lý tiến độ, định hướng hành động, xây dựng chính sách cho toàn bộ Trung tâm xử lý nợ. Đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động thu hồi nợ của Trung tâm đúng quy trình và hiệu quả

2. Nhiệm vụ

- Quản lý hệ thống, quản lý nghiệp vụ bán tài sản, quản lý nghiệp vụ chuyên biệt;

- Phân tích nghiệp vụ thu hồi nợ, phân tích nghiệp vụ tố tụng hệ thống;

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động xử lý nợ của TTXLN;

- Đầu mối xây dựng các cơ chế, chính sách, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, hệ thống mẫu biểu cho hoạt động Xử lý nợ.

- Theo dõi, hỗ trợ và kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế, thực hiện phương án XLN tại các đơn vị thực thi.

- Quản trị danh mục nợ MB chuyển giao;

- Phân luồng hồ sơ; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo việc triển khai phần mềm XLN toàn hệ thống

- Kiểm soát các báo cáo quản trị danh mục nợ và báo cáo kết quả hoạt động XLN theo KPI Trung tâm.

 

- Tham gia các cuộc họp với MB, các buổi đào tạo, hội thảo.

- Tham gia xây dựng, góp ý các quy định, chính sách, mẫu biểu liên quan đến hoạt động xử lý mảng mình phụ trách.

- Thực hiện kiểm soát tiến độ hồ sơ và chất lượng báo cáo của các chuyên viên mảng mình phụ trách

- Tổ chức nguồn lực hiệu quả, đào tạo, tuyển dụng, định hướng phát triển đội ngũ mảng mình phụ trách

- Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh;

- Tham gia soạn thảo/góp ý quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn của Đơn vị. Chấp hành các quyết định điều động hỗ trợ nhân sự phù hợp với năng lực và phạm vi công việc;

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.

II. Yêu cầu công việc

1. Bằng cấp: Đại học: Luật, kinh tế, tài chính

2. Kiến thức/Kinh nghiệm: 

'- Am hiểu về hệ thống MB/MBAMC là một lợi thế;

'- Nắm được các chức năng, hoạt động cơ bản của MBAMC;

'- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí quản lý liên quan trong các tổ chức tín dụng (Ưu tiên vị trí quản lý Xử lý nợ).

3. Năng lực cốt lõi

'- Kỹ năng xây dựng và hoàn thành mục tiêu kế hoạch;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên. 

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng tư duy chiến lược định hướng, lập kế hoạch

- Kỹ năng quản trị sự thay đổi và tạo động lực

- Kỹ năng đào tạo nội bộ và dẫn dắt tổ chức

4. Năng lực chuyên môn

'- Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết trình; 

- Kỹ năng phân tích tổng hợp;

- Kỹ năng làm việc nhóm.

III.  Quyền lợi

1. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

2. Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

3. Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

4. Phúc lợi:Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

5. Chế độ bảo hiểm

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước

- Gói bảo hiểm sức khỏe của MIC dành riêng cho CBNV Công ty

- Bảo hiểm tai nạn lao động.

6. Phụ cấp khác

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV

- Trợ cấp trang phục

- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

IV. Liên hệ

- Ms Lê Liên - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự

- SĐT: 0978 705 887/ Email: lienlt@mbamc.com.vn

- Hình thức ứng tuyển: Qua email hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty.