Quay lại Bài tiếp theo

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

  • Admin
  • Thứ 6, 15/09/2023, 09:08 AM

Ngày 15/7/2023, Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm năm 2023 của MBAMC được diễn ra tập trung tại Hội trường - số 3 Liễu Giai và 6 điểm cầu tại chi nhánh/ vùng với sự tham gia của Hội đồng thành viên, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống thông qua nền tảng trực tuyến hiện đại nhất.

Tổng Giám đốc Phạm Văn Phòng phát biểu hội nghị 

 Phát biểu khai mạc và định hướng hội nghị, Tổng Giám đốc Phạm Văn Phòng đã đưa ra các chỉ số cụ thể còn lại trong 6 tháng cuối năm và những mục tiêu cần đẩy mạnh của 3 Khối kinh doanh và Khối Quản lý hệ thống hoàn thành về đích trong năm 2023.

Ông Vũ Quang Phụng - Thành viên Ban điều hành trình bày nội dung Quản lý và Khai thác tài sản 

Ông Võ Xuân Dũng - Giám đốc Khối - Khối Thu hồi nợ Quản trị trình bày kế hoạc Thu hồi nợ 

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Khối Tư vấn thẩm định tài sản trình bày kế hoạch

Tại Hội nghị 3 Khối kinh doanh trình bày kế hoạch trong 6 tháng cuối năm và được diễn ra sôi nổi với chuyên mục “Chi nhánh/ Vùng chất vấn và Lãnh đạo Khối kinh doanh trả lời” để giải quyết được tất cả các thắc mắc; cùng đưa ra các giải pháp thực tế phù hợp với từng địa bàn góp phần đưa chỉ tiêu kế hoạch hiệu quả hơn nữa trong 6 tháng cuối năm.

Ông Trần Minh Đạt - Chủ tịch HĐTV phát biểu kết luận

Kết thúc tại hội nghị, Ông Trần Minh Đạt - Chủ tịch HĐTV đã có những động viên khích lệ toàn hệ thống đã nỗ lực trong 6 tháng đầu năm; đưa ra những mặt được và chưa được để toàn hệ thống cải thiện; đặc biệt yêu cầu 1 số tiêu chí mà MBAMCers cần phải đạt được trong 6 tháng cuối năm.

 Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, là tiền đề cho 6 tháng cuối năm dù biết rằng thị thường còn nhiều thách thức nhưng với niềm tin, trái tim nhiệt huyết, MBAMC cùng quyết tâm giữ vững vị trí xuất sắc và hoàn thành các mục tiêu đề ra bằng “Tử tế - Trí tuệ - Đa Năng”

Quay lại Bài tiếp theo