Liên hệ

Mọi vấn đề liên quan đến Tuyển dụng vui lòng liên hệ:

  • Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội.
  • Địa chỉ liên hệ: Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.33888668 (880)