Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ

Tìm kiếm theo
STT Vị trí Thời hạn Địa điểm
1 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN (KHẢO SÁT/PHÂN TÍCH) – TẠI CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ 30/06/2023 Cần Thơ
2 Chuyên viên - Phòng Quản lý & Dịch vụ tài sản hệ thống 31/05/2023 Hà Nội
3 Chuyên viên thu hồi nợ (mảng tố tụng) 31/05/2023 Cần Thơ
4 Chuyên viên Thu hồi nợ 31/05/2023 Cần Thơ
5 Chuyên viên (Truy vết) 31/03/2023 Hà Nội
6 Chuyên viên (phân tích dữ liệu thu hồi nợ) 31/03/2023 Hà Nội
7 Nhân viên Khảo sát hiện trạng tài sản tại Hòa Bình - Past time 31/03/2023 Hòa Bình
8 Chuyên viên (Giám sát kho) 31/03/2023 Hồ Chí Minh
9 Chuyên viên thu hồi nợ có TSBĐ (Địa bàn tỉnh Hòa Bình) 30/03/2023 Hòa Bình
10 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp tố tụng (mảng bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan) 31/12/2022 Hà Nội
11 Chuyên viên hệ thống nghiệp vụ thẩm định tài sản (xây dựng dữ liệu Data dữ liệu thị trường tài sản) - Phòng Phân tích - Khối Tư vấn Thẩm định Tài sản 21/12/2022 Hà Nội
12 Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại (Hợp đồng dịch vụ) 30/11/2022 Hà Nội
13 Cán bộ thu hồi nợ qua điện thoại 30/10/2022 Hà Nội
14 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Tố tụng 30/09/2022 Hà Nội
15 Chuyên viên Thu hồi nợ 23/09/2022 Quảng Ninh
16 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên (Tố tụng - Bị đơn/Người có liên quan) - Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh 20/08/2022 Hà Nội
17 Chuyên viên thẩm định tài sản (Hệ thống Data Kho giá) – Phòng Phân tích - Khối Tư vấn Thẩm định Tài sản 19/08/2022 Hà Nội
18 Chuyên viên Thu hồi nợ (Khu vực Tây Nam Bộ) 30/07/2022 Cần Thơ
19 Chuyên viên Giám sát/Kiểm soát chất lượng Thu hồi nợ (QA-QC) 30/07/2022 Hà Nội
20 Cán bộ Thu hồi nợ qua điện thoại (Hợp đồng dịch vụ) 30/07/2022 Hà Nội
21 Chuyên viên Thu hồi nợ - Chi nhánh Hồ Chí Minh 30/06/2022 Hồ Chí Minh
22 Chuyên viên thu hồi nợ trực tiếp (Fields - Tín chấp) 30/06/2022 Hồ Chí Minh
23 Chuyên viên kiểm thử (Tester) 31/05/2022 Hà Nội
24 Công nghệ thông tin Phát triển App Mobile (IOS, ANDROID) 31/05/2022 Hà Nội
25 Kiểm toán viên nội bộ 31/05/2022 Hà Nội
26 Chuyên viên kế toán (Quản trị chiến lược) 20/05/2022 Hà Nội
27 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Cần Thơ 15/05/2022 Cần Thơ
28 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại An Giang 15/05/2022 An Giang
29 Chuyên viên Quản trị hệ thống ( Phòng Quản trị rủi ro và Pháp chế) 15/05/2022 Hà Nội
30 Phát triển phần mềm (Nền tảng .NET HOẶC JAVA) 10/05/2022 Hà Nội
31 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Khánh Hòa 30/04/2022 Khánh Hòa
32 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Bình Phước 30/04/2022 Bình Phước
33 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Đồng Nai 30/04/2022 Đồng Nai
34 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Hồ Chí Minh (Phòng TVTĐTS Chuyên biệt) 30/04/2022 Hồ Chí Minh
35 Chuyên viên quản trị chiến lược - Phòng Tài chính Kế toán 30/04/2022 Hà Nội
36 Chuyên viên quản trị dữ liệu - Phòng Tài chính Kế toán 30/04/2022 Hà Nội
37 Chuyên viên cao cấp (Mảng tố tụng - tư cách Bị đơn/người có liên quan) 10/04/2022 Hồ Chí Minh
38 Chuyên viên (mảng kế hoạch, chính sách và giám sát tố tụng hệ thống) 10/04/2022 Hà Nội
39 Chuyên viên thu hồi nợ - Chi nhánh Tây Nam Bộ 10/04/2022 Cần Thơ
40 Chuyên viên THN (tố tụng) - Chi nhánh Tây Nam Bộ 30/03/2022 Cần Thơ
41 Cán bộ đôn đốc nợ qua điện thoại (Hợp đồng dịch vụ) 30/03/2022 Hà Nội
42 Chuyên viên Thu hồi nợ 30/03/2022 Hồ Chí Minh
43 Vị trí Phân tích nghiệp vụ (BA) 20/01/2022 Hà Nội
44 Vị trí quản trị Dự án CNTT 31/12/2021 Hà Nội
45 Vị trí phát triển app Mobile (Ios, Android) 31/12/2021 Hà Nội
46 Chuyên viên quản trị dữ liệu - Phòng Tài chính Kế toán 18/11/2021 Hà Nội
47 Chuyên viên cao cấp phụ trách hệ thống – Mảng quản lý tài sản đảm bảo và kho vận 30/10/2021 Hà Nội
48 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 07/10/2021 Hà Nội
49 Nhân viên lễ tân tòa nhà 30/09/2021 Hà Nội
STT
Vị trí
Thời hạn
Địa điểm
4
31/05/2023
Cần Thơ
5
31/03/2023
Hà Nội
8
31/03/2023
Hồ Chí Minh
15
23/09/2022
Quảng Ninh
23
31/05/2022
Hà Nội
25
31/05/2022
Hà Nội
42
30/03/2022
Hồ Chí Minh
44
31/12/2021
Hà Nội
49
30/09/2021
Hà Nội