Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ

Tìm kiếm theo
STT Vị trí Thời hạn Địa điểm
1 Cán bộ thu hồi nợ qua điện thoại 30/10/2022 Hà Nội
2 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Tố tụng 30/09/2022 Hà Nội
3 Chuyên viên Thu hồi nợ 23/09/2022 Quảng Ninh
4 Chuyên viên thẩm định tài sản (Hệ thống quy trình, nghiệp vụ phân tích) - Phòng Phân tích - Khối Tư vấn Thẩm định Tài sản 30/08/2022 Hà Nội
5 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên (Tố tụng - Bị đơn/Người có liên quan) - Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh 20/08/2022 Hà Nội
6 Chuyên viên thẩm định tài sản (Hệ thống Data Kho giá) – Phòng Phân tích - Khối Tư vấn Thẩm định Tài sản 19/08/2022 Hà Nội
7 Chuyên viên Thu hồi nợ (Khu vực Tây Nam Bộ) 30/07/2022 Cần Thơ
8 Chuyên viên Giám sát/Kiểm soát chất lượng Thu hồi nợ (QA-QC) 30/07/2022 Hà Nội
9 Cán bộ Thu hồi nợ qua điện thoại (Hợp đồng dịch vụ) 30/07/2022 Hà Nội
10 Chuyên viên Thu hồi nợ - Chi nhánh Hồ Chí Minh 30/06/2022 Hồ Chí Minh
11 Chuyên viên thu hồi nợ trực tiếp (Fields - Tín chấp) 30/06/2022 Hồ Chí Minh
12 Chuyên viên kiểm thử (Tester) 31/05/2022 Hà Nội
13 Công nghệ thông tin Phát triển App Mobile (IOS, ANDROID) 31/05/2022 Hà Nội
14 Kiểm toán viên nội bộ 31/05/2022 Hà Nội
15 Chuyên viên kế toán (Quản trị chiến lược) 20/05/2022 Hà Nội
16 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Cần Thơ 15/05/2022 Cần Thơ
17 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại An Giang 15/05/2022 An Giang
18 Chuyên viên Quản trị hệ thống ( Phòng Quản trị rủi ro và Pháp chế) 15/05/2022 Hà Nội
19 Phát triển phần mềm (Nền tảng .NET HOẶC JAVA) 10/05/2022 Hà Nội
20 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Khánh Hòa 30/04/2022 Khánh Hòa
21 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Bình Phước 30/04/2022 Bình Phước
22 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Đồng Nai 30/04/2022 Đồng Nai
23 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Hồ Chí Minh (Phòng TVTĐTS Chuyên biệt) 30/04/2022 Hồ Chí Minh
24 Chuyên viên quản trị chiến lược - Phòng Tài chính Kế toán 30/04/2022 Hà Nội
25 Chuyên viên quản trị dữ liệu - Phòng Tài chính Kế toán 30/04/2022 Hà Nội
26 Chuyên viên cao cấp (Mảng tố tụng - tư cách Bị đơn/người có liên quan) 10/04/2022 Hồ Chí Minh
27 Chuyên viên (mảng kế hoạch, chính sách và giám sát tố tụng hệ thống) 10/04/2022 Hà Nội
28 Chuyên viên thu hồi nợ - Chi nhánh Tây Nam Bộ 10/04/2022 Cần Thơ
29 Chuyên viên THN (tố tụng) - Chi nhánh Tây Nam Bộ 30/03/2022 Cần Thơ
30 Cán bộ đôn đốc nợ qua điện thoại (Hợp đồng dịch vụ) 30/03/2022 Hà Nội
31 Vị trí Phân tích nghiệp vụ (BA) 20/01/2022 Hà Nội
32 Vị trí quản trị Dự án CNTT 31/12/2021 Hà Nội
33 Vị trí phát triển app Mobile (Ios, Android) 31/12/2021 Hà Nội
34 Chuyên viên quản trị dữ liệu - Phòng Tài chính Kế toán 18/11/2021 Hà Nội
35 Chuyên viên cao cấp phụ trách hệ thống – Mảng quản lý tài sản đảm bảo và kho vận 30/10/2021 Hà Nội
36 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 07/10/2021 Hà Nội
37 Nhân viên lễ tân tòa nhà 30/09/2021 Hà Nội
STT
Vị trí
Thời hạn
Địa điểm
3
23/09/2022
Quảng Ninh
12
31/05/2022
Hà Nội
14
31/05/2022
Hà Nội
32
31/12/2021
Hà Nội
37
30/09/2021
Hà Nội