Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ

Tìm kiếm theo
STT Vị trí Thời hạn Địa điểm
1 Chuyên viên Thu hồi nợ - Chi nhánh Hồ Chí Minh 30/06/2022 Hồ Chí Minh
2 Chuyên viên kiểm thử (Tester) 31/05/2022 Hà Nội
3 Công nghệ thông tin Phát triển App Mobile (IOS, ANDROID) 31/05/2022 Hà Nội
4 Kiểm toán viên nội bộ 31/05/2022 Hà Nội
5 Chuyên viên kế toán (Quản trị chiến lược) 20/05/2022 Hà Nội
6 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Cần Thơ 15/05/2022 Cần Thơ
7 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại An Giang 15/05/2022 An Giang
8 Chuyên viên Quản trị hệ thống ( Phòng Quản trị rủi ro và Pháp chế) 15/05/2022 Hà Nội
9 Phát triển phần mềm (Nền tảng .NET HOẶC JAVA) 10/05/2022 Hà Nội
10 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Khánh Hòa 30/04/2022 Khánh Hòa
11 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Bình Phước 30/04/2022 Bình Phước
12 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Đồng Nai 30/04/2022 Đồng Nai
13 CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN 30/04/2022 Đà Nẵng
14 Chuyên viên Tư vấn thẩm định tài sản tại Hồ Chí Minh (Phòng TVTĐTS Chuyên biệt) 30/04/2022 Hồ Chí Minh
15 Chuyên viên quản trị chiến lược - Phòng Tài chính Kế toán 30/04/2022 Hà Nội
16 Chuyên viên quản trị dữ liệu - Phòng Tài chính Kế toán 30/04/2022 Hà Nội
17 Chuyên viên cao cấp (Mảng tố tụng - tư cách Bị đơn/người có liên quan) 10/04/2022 Hồ Chí Minh
18 Chuyên viên (mảng kế hoạch, chính sách và giám sát tố tụng hệ thống) 10/04/2022 Hà Nội
19 Chuyên viên thu hồi nợ - Chi nhánh Tây Nam Bộ 10/04/2022 Cần Thơ
20 Chuyên viên THN (tố tụng) - Chi nhánh Tây Nam Bộ 30/03/2022 Cần Thơ
21 Cán bộ đôn đốc nợ qua điện thoại (Hợp đồng dịch vụ) 30/03/2022 Hà Nội
22 Chuyên viên tiền lương - Phòng Tổ chức nhân sự 20/02/2022 Hà Nội
23 Vị trí Phân tích nghiệp vụ (BA) 20/01/2022 Hà Nội
24 Vị trí quản trị Dự án CNTT 31/12/2021 Hà Nội
25 Vị trí phát triển app Mobile (Ios, Android) 31/12/2021 Hà Nội
26 Chuyên viên quản trị dữ liệu - Phòng Tài chính Kế toán 18/11/2021 Hà Nội
27 Chuyên viên giám sát rủi ro – Phòng Quản trị rủi ro và Pháp chế 10/11/2021 Hà Nội
28 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP (KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TÒA NHÀ) 31/10/2021 Hà Nội
29 CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (nền tảng .net hoặc java) 31/10/2021 Hà Nội
30 Chuyên viên cao cấp phụ trách hệ thống – Mảng quản lý tài sản đảm bảo và kho vận 30/10/2021 Hà Nội
31 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 07/10/2021 Hà Nội
32 Nhân viên lễ tân tòa nhà 30/09/2021 Hà Nội
STT
Vị trí
Thời hạn
Địa điểm
2
31/05/2022
Hà Nội
4
31/05/2022
Hà Nội
13
30/04/2022
Đà Nẵng
24
31/12/2021
Hà Nội
32
30/09/2021
Hà Nội