Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ

Tìm kiếm theo
STT Vị trí Thời hạn Địa điểm
1 Vị trí quản trị chiến lược/Dự án CNTT 31/12/2021 Hà Nội
2 Vị trí phát triển app Mobile (Ios, Android) 31/12/2021 Hà Nội
3 Phát triển phần mềm (nền tảng .net hoặc java) 31/12/2021 Hà Nội
4 Vị trí Phân tích nghiệp vụ (BA) 31/12/2021 Hà Nội
5 Chuyên viên quản trị dữ liệu - Phòng Tài chính Kế toán 18/11/2021 Hà Nội
6 Chuyên viên giám sát rủi ro – Phòng Quản trị rủi ro và Pháp chế 10/11/2021 Hà Nội
7 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP (KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TÒA NHÀ) 31/10/2021 Hà Nội
8 CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (nền tảng .net hoặc java) 31/10/2021 Hà Nội
9 Chuyên viên cao cấp phụ trách hệ thống – Mảng quản lý tài sản đảm bảo và kho vận 30/10/2021 Hà Nội
10 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 07/10/2021 Hà Nội
11 Nhân viên lễ tân tòa nhà 30/09/2021 Hà Nội