Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia

Tìm kiếm theo
STT Vị trí Thời hạn Địa điểm
1 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP (HỖ TRỢ VẬN HÀNH) 31/12/2022 Hà Nội
2 TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ 31/10/2022 Bắc Ninh
3 Trưởng/Phó phòng Thu hồi nợ - CN Tây Nam Bộ 18/07/2022 Cần Thơ
4 Quản Trị Chiến lược/ Dự Án Công nghệ thông tin 10/05/2022 Hà Nội
5 Chuyên gia Tố Tụng hệ thống - Hà Nội 15/12/2021 Hà Nội