Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia

Tìm kiếm theo
STT Vị trí Thời hạn Địa điểm
1 Chuyên viên cao cấp (kiểm soát chất lượng kỹ thuật) 20/04/2030 Hà Nội
2 Phó phòng - Phòng Quản lý nợ Vi mô - Khối Thu hồi nợ Quản trị 31/05/2023 Hà Nội
3 Phó phòng - Phòng Tố tụng hệ thống - Khối Thu hồi nợ Quản trị 31/01/2023 Hà Nội
4 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP (HỖ TRỢ VẬN HÀNH) 31/12/2022 Hà Nội
5 TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ 31/10/2022 Bắc Ninh
6 Trưởng/Phó phòng Thu hồi nợ - CN Tây Nam Bộ 18/07/2022 Cần Thơ
7 Quản Trị Chiến lược/ Dự Án Công nghệ thông tin 10/05/2022 Hà Nội
8 Chuyên gia Tố Tụng hệ thống - Hà Nội 15/12/2021 Hà Nội