Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia

Tìm kiếm theo
STT Vị trí Thời hạn Địa điểm
1 Chuyên viên cao cấp thẩm định tài sản (Hệ thống quy trình, nghiệp vụ phân tích) - Phòng Phân tích - Khối Tư vấn Thẩm định Tài sản 30/08/2022 Hà Nội
2 Trưởng/Phó phòng Thu hồi nợ - CN Tây Nam Bộ 18/07/2022 Cần Thơ
3 Quản Trị Chiến lược/ Dự Án Công nghệ thông tin 10/05/2022 Hà Nội
4 Chuyên gia Tố Tụng hệ thống - Hà Nội 15/12/2021 Hà Nội