Chính sách đãi ngộ

Với phương châm coi nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty, MBAMC luôn chú trọng đến việc phát triển năng lực, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của CBNV. Chúng tôi hướng đến chính sách đãi ngộ cạnh tranh: “Nhân sự tốt nhất, trả lương cao nhất”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBNV yên tâm công tác, cống hiến. Bên cạnh đó, MBAMC cam kết đảm bảo các chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật, tuân thủ các chính sách của nhà nước.

Cùng với lộ trình thăng tiến và định hướng công việc rõ ràng, MBAMC cũng thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc. Nằm trong định hướng phát triển bền vững, lâu dài, liên tục tạo ra nguồn sinh khí mới cho mọi lĩnh vực hoạt động, MBAMC không ngừng tìm kiếm và thu hút nhân tài có mong muốn gắn bó với Công ty. 

Các đãi ngộ tại MBAMC:

- Lương Chức danh;
- Lương hiệu quả công việc;
- Lương tháng 13;
- Phụ cấp;
- Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc.
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện MBAMC;
- Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể;
- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
- Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;
- Bảo hiểm tai nạn lao động.
- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
- Trợ cấp trang phục;
- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
- Khám sức khỏe định kỳ;
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV;
- Các chương trình chăm lo đời sống và gia đình CBNV: ngày hội gia đình, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt; Thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, ốm đau, hiếu hỷ ....
- Làm việc từ thứ 2 và thứ 6, 08h00 đến 17h30 (nghỉ trưa 90 phút, Có nhà ăn phục vụ CBNV);
- Thời gian nghỉ chế độ và nghỉ lễ theo quy định Công ty và quy định Pháp luật;