Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Hoàng Lâm Petrol- MB Bắc Hải Phòng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Hoàng Lâm Petrol. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh ASIA

Thứ 4, 07/12/2022, 00:00 AM

Thông báo chào bán công khai lô máy móc thiết bị sản xuất gỗ dán của công ty TNHH TL Trung Việt

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán công khai lô máy móc thiết bị sản xuất gỗ dán của công ty TNHH TL Trung Việt như sau:

Thứ 3, 06/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Ngọc Thanh Huy - MB Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Ngọc Thanh Huy. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 3, 06/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH Truyền thông AquaBlue - MB Sở Giao Dịch 1

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Truyền thông AquaBlue như sau:

Thứ 3, 06/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng ông Dương Minh Duyên và Công ty TNHH Khách sạn Bảo Nam -MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Dương Minh Duyên, bà Trịnh Minh Trang và Công ty TNHH Khách sạn Bảo Nam như sau:

Thứ 2, 05/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe Bentley Continalflying khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông - MB Sở Giao Dịch 1

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Bentley Continalflying của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông như sau:

Thứ 6, 02/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Đoàn Văn Ân

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Đoàn Văn Ân- Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Mêkong

Thứ 6, 02/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Vũ Thị Thanh Huyền - MB Kỳ Đồng (Lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Vũ Thị Thanh Huyền như sau:

Thứ 6, 02/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Kỳ Lý - MB Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Kỳ Lý như sau:

Thứ 6, 02/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thương mại Dịch vụ Hậu Giang- MB Tây Đô

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thương mại Dịch vụ Hậu Giang như sau:

Thứ 5, 01/12/2022, 00:00 AM