Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Mai Thị Thùy Dung

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Mai Thị Thùy Dung- Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị

Thứ 4, 01/02/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Đoàn Thị Thúy Huyền

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Phùng Thị Loan - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Rồng Việt

Thứ 5, 19/01/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Đoàn Thị Thúy Huyền (lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Đoàn Thị Thúy Huyền như sau:

Thứ 2, 16/01/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thị Minh Hiền

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Lê Thị Minh Hiền. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông

Thứ 5, 12/01/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Mai Thị Thùy Dung (lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Mai Thị Thùy Dung như sau:

Thứ 3, 10/01/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Thị Thanh Quế

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Trần Thị Thanh Quế. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân

Thứ 3, 10/01/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Huỳnh Minh Cảnh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Huỳnh Minh Cảnh. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Thứ 2, 09/01/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Thị Minh Hiền (Lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thị Minh Hiền như sau:

Thứ 6, 06/01/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Thị Thanh Quế - MB Cam Ranh (Lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Thị Thanh Quế như sau:

Thứ 3, 03/01/2023, 00:00 AM

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Suối Hoa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Suối Hoa. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Thứ 4, 28/12/2022, 00:00 AM