Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Vũ Thị Tú Uyên

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Vũ Thị Tú Uyên - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Bất Động Sản Việt

Thứ 5, 20/06/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Đặng Giáo Khoa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Đặng Giáo Khoa - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông

Thứ 5, 20/06/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Thị Kim Vui

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Kim Vui như sau:

Thứ 5, 20/06/2024, 00:00 AM

Thông báo chào bán công khai khoản nợ cùa khách hàng Công ty cổ phần Đất Quảng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán công khai khoản nợ của khách hàng Công ty cổ phần Đất Quảng như sau:

Thứ 3, 18/06/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Đông Thành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Đông Thành như sau:

Thứ 2, 17/06/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Duy Phương

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Duy Phương như sau:

Thứ 2, 17/06/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 6, 14/06/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Tuấn Anh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Tuấn Anh - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 5, 13/06/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Đăng Thông

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Đăng Thông như sau:

Thứ 3, 11/06/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ như sau:

Thứ 3, 11/06/2024, 00:00 AM