Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phan Hoàng Sơn - MB Tây Đô

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Phan Hoàng Sơn - MB Tây Đô

Thứ 2, 24/01/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phan Đình Tín - MB Quảng Nam

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Phan Đình Tín - MB Quảng Nam

Thứ 6, 14/01/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Thắng Lợi - MB Sơn La

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Thắng Lợi - MB Sơn La

Thứ 5, 13/01/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thăng Long - CN Quảng Ninh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thăng Long - CN Quảng Ninh

Thứ 3, 11/01/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phạm Huỳnh Ngoại Thương - MB Đà Nẵng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Phạm Huỳnh Ngoại Thương

Thứ 5, 30/12/2021, 00:00 AM

Thông báo chào bán công khai khoản nợ Khách hàng Dương Đức Thịnh (MB Vũng Tàu)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc chàobán công khai khoản nợ của khách hàng Dương Đức Thịnh:

Thứ 4, 22/12/2021, 00:00 AM

Thông báo chào bán tài sản Công ty Cổ phần cá giống Nam Sách (MB Hải Dương)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc chào mua tài sản của Công ty Cổ phần cá giống Nam Sách:

Thứ 2, 20/12/2021, 00:00 AM

Thông báo chào mua tài sản của Khách hàng: Công ty TNHH Quan Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc chào mua tài sản của Công ty TNHH Quan Minh:

Thứ 6, 10/12/2021, 00:00 AM

Thông báo chào bán công khai tài sản của Công ty TNHH MTV Magic Vina - MB Hồ Chí Minh (lần 3)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc chào bán công khai tài sản của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Chế biến nông sản CPAP:

Thứ 4, 08/12/2021, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty Cổ phần chế biến thủy sản XNK Âu Vững II- MB Cà Mau

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty Cổ phần chế biến thủy sản XNK Âu Vững II

Thứ 7, 04/12/2021, 00:00 AM