Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nguyên Đức - MB Cam Ranh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nguyên Đức - Mb Cam Ranh như sau:

Thứ 2, 03/10/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn An Khánh - MB An Phú

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn An Khánh - Mb An Phú. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.

Thứ 2, 03/10/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Huỳnh Minh Cảnh - MB Đông Sài Gòn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Huỳnh Minh Cảnh - MB Đông Sài Gòn. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.

Thứ 2, 03/10/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tùng Lâm - MB Đống Đa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tùng Lâm - MB Đống Đa như sau:

Thứ 6, 30/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn An Khánh - MB An Phú

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn An Khánh - MB An Phú như sau:

Thứ 4, 28/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản TMDV Hậu Giang - MB Tây Đô

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản TMDV Hậu Giang - MB Tây Đô như sau:

Thứ 3, 27/09/2022, 00:00 AM

Thông báo về việc đề nghị tạm dừng tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn An Khánh - MB An Phú

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian qua. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc đề nghị tạm dừng tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Nguyễn An Khánh - MB An Phú. MBAMC kính đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam dừng kế hoạch đấu giá, lịch công bố đấu giá đối với tài sản của Khách hàng Nguyễn An Khánh; đồng thời thông báo với các khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) để được biết. Trân trong cám ơn!

Thứ 3, 27/09/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn An Khánh - MB An Phú

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn An Khánh - Mb An Phú. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.

Thứ 2, 26/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Huỳnh Minh Cảnh - MB Đông Sài Gòn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Huỳnh Minh Cảnh - MB Đông Sài Gòn như sau:

Thứ 2, 26/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Đức Hiếu - MB Bắc Hải Phòng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Đức Hiếu - MB Bắc Hải Phòng như sau:

Thứ 6, 23/09/2022, 00:00 AM