Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Ngô Thị Lan Hương

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Ngô Thị Lan Hương như sau:

Thứ 5, 08/06/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thiết bị Y Tế Khoa Phúc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thiết bị Y Tế Khoa Phúc như sau:

Thứ 4, 07/06/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng PHẠM COS TIEL

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng PHẠM COS TIEL như sau:

Thứ 4, 07/06/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Tăng Triệu Vinh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Tăng Triệu Vinh - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Bất Động Sản Việt

Thứ 4, 07/06/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Văn Lưu

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Văn Lưu - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 4, 07/06/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng GIFT BY DESIGN CO. LTD

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng GIFT BY DESIGN CO. LTD - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh An Bình

Thứ 4, 07/06/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Thị Nhạn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thị Nhạn như sau:

Thứ 3, 06/06/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Văn Tuấn - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 3, 06/06/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phùng Thị Thu

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phùng Thị Thu - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Bất Động Sản Việt

Thứ 3, 06/06/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh An Bình

Thứ 2, 05/06/2023, 00:00 AM