Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Bùi Quốc Bảo

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Bùi Quốc Bảo như sau:

Thứ 3, 16/04/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Tơ Lụa Minh Thành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Tơ Lụa Minh Thành như sau:

Thứ 5, 11/04/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Mai Sương

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Thị Mai Sương - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

Thứ 4, 10/04/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH MTV Phân phối Quốc Anh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH MTV Phân phối Quốc Anh - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ 4, 10/04/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Điểu Líp

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Điểu Líp - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Đông

Thứ 4, 10/04/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Đặng Văn Thế

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Đặng Văn Thế - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát

Thứ 4, 10/04/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Văn Lành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phạm Văn Lành - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát

Thứ 4, 10/04/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Văn Sang

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Văn Sang như sau:

Thứ 4, 10/04/2024, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Ngô Thị Thùy Trang

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Ngô Thị Thùy Trang như sau:

Thứ 3, 09/04/2024, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Hiên

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Thị Hiên - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông

Thứ 3, 09/04/2024, 00:00 AM