Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phạm Minh Cảnh - MB Quận 5

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phạm Minh Cảnh - MB Quận 5:

Thứ 5, 12/05/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Ao Thị Đồng Xuân - MB Đông Sài Gòn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Ao Thị Đồng Xuân - MB Đông Sài Gòn

Thứ 4, 11/05/2022, 00:00 AM

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư điện Sky Solar- MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư điện Sky Solar- MB Khánh Hòa- Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân

Thứ 4, 04/05/2022, 00:00 AM

Thông báo chào mua tài sản Công ty TNHH Quan Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào mua tài sản Công ty TNHH Quan Minh như sau:

Thứ 6, 29/04/2022, 00:00 AM

Thông báo chào bán khoản nợ Công ty TNHH Kim Bách Tùng - MB Long Thành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán giá cạnh tranh toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Kim Bách Tùng - MB Long Thành như sau:

Thứ 6, 29/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH vận tải du lịch dịch vụ thương mại Phú Thịnh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH vận tải du lịch dịch vụ thương mại Phú Thịnh

Thứ 5, 28/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Thị Hồng - Nguyễn Mạnh Cường

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Thị Hồng - Nguyễn Mạnh Cường - MB Uông Bí:

Thứ 5, 28/04/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phùng Thị Loan - MB Nam Hải Phòng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Phùng Thị Loan - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh HP.AUSERCO

Thứ 4, 27/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư điện Sky Solar- MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư điện Sky Solar- MB Khánh Hòa:

Thứ 3, 26/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng ông Hàn Anh Minh và bà Ngô Thị Kim Thành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản ông Hàn Anh Minh và bà Ngô Thị Kim Thành:

Thứ 6, 22/04/2022, 00:00 AM