Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng CÔNG TY TNHH JHCOS VN (Lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng CÔNG TY TNHH JHCOS VN như sau:

Thứ 2, 26/12/2022, 00:00 AM

Thông báo chào bán công khai 2 xe ô tô của công ty TNHH Kim Bách Tùng - MB Long Thành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán công khai 2 xe ô tô của công ty TNHH Kim Bách Tùng như sau:

Thứ 5, 22/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Trịnh Việt Dũng - MB Việt Trì

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trịnh Việt Dũng. Tài sản bán đấu giá tại địa chỉ:Khu Tượng Đài, xã Trung Giáp, Phù Ninh, Phú Thọ. Thông tin chi tiết như sau:

Thứ 5, 22/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông (TST) - MB Ba Đình

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông (TST). Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát

Thứ 4, 21/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lâm Phước Hùng - MB Gia Định

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Lâm Phước Hùng. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Quốc

Thứ 3, 20/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Truyền thông AquaBlue - MB Sở Giao Dịch 1

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Công ty TNHH Truyền thông AquaBlue. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Thứ 6, 16/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Lâm Phước Hùng - MB Gia Định (lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lâm Phước Hùng. Tài sản bán đấu giá tại địa chỉ: phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết như sau:

Thứ 4, 14/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Suối Hoa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Suối Hoa. Tài sản bán đấu giá tại địa chỉ: Thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Thông tin chi tiết như sau:

Thứ 4, 14/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Thị Trang - MB Ba Đình

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Phạm Thị Trang. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Thứ 2, 12/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh của khách hàng Bùi Thị Cúc Hương - MB Nam Sài Gòn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Bùi Thị Cúc Hương. Tài sản bán đấu giá tại địa chỉ: 458/22/25 Huỳnh Tấn Phát, KP2, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Thứ 2, 12/12/2022, 00:00 AM