Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Văn Mẫn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Văn Mẫn như sau:

Thứ 6, 02/06/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Quan Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH Quan Minh - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh An Bình

Thứ 5, 01/06/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty CP sản xuất và thương mại Mây Việt

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty CP sản xuất và thương mại Mây Việt như sau:

Thứ 3, 30/05/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Thị Bích Thủy

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thị Bích Thủy như sau:

Thứ 3, 30/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Thị Như Nguyễn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Thị Như Nguyễn - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 3, 30/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Võ Thị Mỹ Linh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Võ Thị Mỹ Linh - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Rồng Việt

Thứ 2, 29/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Văn Giòn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phạm Văn Giòn - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp Danh Mekong

Thứ 6, 26/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Bùi Kiên Chung

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Bùi Kiên Chung - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp Danh Thuận Phát

Thứ 6, 26/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Xuân Sửu

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Xuân Sửu - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Rồng Việt

Thứ 6, 26/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Mai Thị Hành Trang

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Mai Thị Hành Trang - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Rồng Việt

Thứ 6, 26/05/2023, 00:00 AM