Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Dương Thị Phượng - MB Gia Lai

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Dương Thị Phượng - MB Gia Lai

Thứ 6, 23/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn An Khánh - MB An Phú

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn An Khánh - MB An Phú như sau:

Thứ 2, 19/09/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Kỳ Lý - MB Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Trần Kỳ Lý - MB Hồ Chí Minh. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí

Thứ 2, 19/09/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty Cổ phần Đất Phù Sa - MB Gia Định

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Công ty Cổ phần Đất Phù Sa - MB Gia Định - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Bất Động Sản Việt

Thứ 2, 19/09/2022, 00:00 AM

Thông báo chào bán canh tranh toàn bộ khoản nợ của Công ty Tân Tân - Công ty Sing Sing (MB Bắc Sài Gòn)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán canh tranh toàn bộ khoản nợ của Công ty Tân Tân - Công ty Sing Sing (MB Bắc Sài Gòn) như bên dưới: Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội-Chi nhánh Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 5, số 538, Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TP HCM; điện thoại: 028 5405 2201; Nguyễn Văn Trường: 0943133339.

Thứ 6, 16/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Kỳ Lý - MB Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Kỳ Lý - MB Hồ Chí Minh như sau:

Thứ 2, 12/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty Cổ phần Đất Phù Sa - MB Gia Định

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Trần Mai Phượng bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đất Phù Sa tại MB Gia Định như sau:

Thứ 2, 12/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phạm Thị Kim Ngân - MB Cà Mau

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Thị Kim Ngân - MB Cà Mau như sau:

Thứ 6, 09/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Song Anh Sound & Lighting - MB Quảng Trị

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Song Anh Sound & Lighting - MB Quảng Trị như sau:

Thứ 3, 06/09/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TMDV Viễn Thông Quốc Tế - MB Hai Bà Trưng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TMDV Viễn Thông Quốc Tế - MB Hai Bà Trưng như sau:

Thứ 4, 31/08/2022, 00:00 AM