Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo chào bán khoản nợ Công ty TNHH MTV SX TM XNK Duy Thành Phát - MB AN Phú (lần 4)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán giá cạnh tranh toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV SX TM XNK Duy Thành Phát - MB An Phú (lần 4) như sau:

Thứ 3, 19/04/2022, 00:00 AM

Thông báo chào bán khoản nợ Công ty TNHH MTV SX TM XNK Duy Thành Phát - MB AN Phú (lần 3)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán giá cạnh tranh toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV SX TM XNK Duy Thành Phát - MB An Phú (lần 3) như sau:

Thứ 6, 15/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản ông Nguyễn Mạnh Thắng và bà Phùng Thị Loan- MB Nam Hải Phòng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản ông Nguyễn Mạnh Thắng và bà Phùng Thị Loan- MB Nam Hải Phòng

Thứ 5, 14/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Văn Đình - MB Bắc Giang

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Văn Đình - MB Bắc Giang

Thứ 4, 13/04/2022, 00:00 AM

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Danh Chiến

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Danh Chiến - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh HP.AUSERCO

Thứ 4, 13/04/2022, 00:00 AM

Thông báo chào bán khoản nợ Công ty TNHH MTV SX TM XNK Duy Thành Phát - MB AN Phú (lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán giá cạnh tranh toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV SX TM XNK Duy Thành Phát - MB An Phú (lần 2) như sau:

Thứ 4, 13/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng ông Nguyễn Thanh Bình và bà Đào Thị Thu Hồng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng ông Nguyễn Thanh Bình và bà Đào Thị Thu Hồng:

Thứ 3, 12/04/2022, 00:00 AM

Thông báo chào bán khoản nợ Công ty TNHH MTV SX TM XNK Duy Thành Phát - MB AN Phú

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán giá cạnh tranh toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV SX TM XNK Duy Thành Phát - MB An Phú như sau:

Thứ 5, 07/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Hoàng Anh- MB Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Hoàng Anh - MB Hồ Chí Minh

Thứ 3, 05/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Vũ Triều Vỹ- MB Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Vũ Triều Vỹ- MB Cần Thơ

Thứ 2, 04/04/2022, 00:00 AM