Thông báo thu giữ tài sản

Thông báo xem xét, kiểm tra, tiếp quản, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Nguyễn Hải Lâm

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Nguyễn Hải Lâm về việc xem xét, kiểm tra, tiếp quản, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 5, 08/06/2023, 00:00 AM

Thông báo xem xét, kiểm tra, tiếp quản, quản lý và xử lý TSBĐ của khách hàng Công ty cổ phẩn Lilama 69-2

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Công ty cổ phẩn Lilama 69-2 về việc xem xét, kiểm tra, tiếp quản, quản lý và xử lý TSBĐ như sau:

Thứ 4, 07/06/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Huỳnh Nhứt Tâm tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Huỳnh Nhứt Tâm về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ như sau:

Thứ 5, 11/05/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Huỳnh Nhứt Tâm tại Khu vực 3, Sông Hậu, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Huỳnh Nhứt Tâm về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại Khu vực 3, Sông Hậu, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ như sau:

Thứ 5, 11/05/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Huỳnh Nhứt Tâm tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Huỳnh Nhứt Tâm về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ như sau:

Thứ 5, 11/05/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Đinh Tuấn An tại Ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Đinh Tuấn An về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại Ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ như sau:

Thứ 5, 11/05/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Đinh Tuấn An tại Ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Đinh Tuấn An về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại Ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ như sau:

Thứ 5, 11/05/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Đinh Tuấn An tại ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Đinh Tuấn An về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ như sau:

Thứ 5, 11/05/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Đinh Tuấn An tại Ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Đinh Tuấn An về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại Ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ như sau:

Thứ 5, 11/05/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Nguyễn Vũ Phương tại đường Tân Trào, phường Tân An, quận Ninh Kiều

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Nguyễn Vũ Phương về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại đường Tân Trào, phường Tân An, quận Ninh Kiều như sau:

Thứ 3, 09/05/2023, 00:00 AM