Thông báo thu giữ tài sản

Thông báo kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Trương Thành Ngôn tại Thành phố Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Trương Thành Ngôn Năm về việc kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là BĐS tại Thành phố Cần Thơ như sau:

Thứ 3, 26/03/2024, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Nguyễn Thị Bé Năm tại huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Nguyễn Thị Bé Năm về việc kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là BĐS tại huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre như sau:

Thứ 2, 04/03/2024, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Nguyễn Văn Lâm tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Nguyễn Văn Lâm về việc kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là BĐS tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long như sau:

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là PTVT của khách hàng Đỗ Văn Lân

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Đỗ Văn Lân về việc kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là PTVT của khách hàng Đỗ Văn Lân như sau:

Thứ 5, 22/02/2024, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là PTVT và BĐS của khách hàng Công ty TNHH MTV xăng dầu Đông Thành tại tỉnh Bến Tre

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty TNHH MTV xăng dầu Đông Thành về việc kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là PTVT và BĐS của khách hàng Công ty TNHH MTV xăng dầu Đông Thành tại tỉnh Bến Tre như sau:

Thứ 5, 22/02/2024, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét đánh giá, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Trần Văn Thét tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Trần Văn Thét về việc thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An như sau:

Thứ 5, 14/12/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Lâm Thị Mỹ Linh tại phường Mỹ Long, thành phô Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Lâm Thị Mỹ Linh về việc thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS tại phường Mỹ Long, thành phô Long Xuyên, tỉnh An Giang như sau:

Thứ 3, 05/12/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS và PTVT của khách hàng Công ty TNHH MTV Mỹ Nghệ Vạn Phát tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty TNHH MTV Mỹ Nghệ Vạn Phát về việc thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS và PTVT tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre như sau:

Thứ 2, 13/11/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Nguyễn Thị Hoàng tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Nguyễn Thị Hoàng về việc thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An như sau:

Thứ 2, 13/11/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Lâm Văn Tồn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Lâm Văn Tồn về việc thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS như sau:

Thứ 6, 27/10/2023, 00:00 AM