Thông báo thu giữ tài sản

Thông báo thu giữ tài sản khách hàng: Đào Văn Chấp và Phạm Thị Hà

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo thu giữ khách hàng: Đào Văn Chấp và Phạm Thị Hà:

Thứ 6, 20/08/2021, 05:05 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khánh hàng Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin thông báo về việc Thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vĩnh Phúc; Cụ thể như sau:

Thứ 3, 18/05/2021, 10:31 AM

Thông báo thu giữ tài sản Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 514, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh- ngày đăng tin 31/8/2017

Công ty MBAMC sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo vào 09 giờ 00 ngày 14/9/2017. tại thửa đất số 514, tờ bản đồ số 21_(BĐĐC), xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Thứ 5, 31/08/2017, 04:44 AM

Thông báo thu giữ tài sản của Bà Lê Thúy Hạnh -ngày đăng tin 9-8-2017 (2)

MBAMC sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số công chứng: 7294.2015/HĐTC quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 14/10/2015 tại Văn phòng công chứng Đông Đô giữa Bên thế chấp là Bà Lê Thúy Hạnh và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thăng Long, cụ thể như sau:

Thứ 4, 09/08/2017, 07:40 AM

Thông báo thu giữ tài sản của Bà Lê Thúy Hạnh -ngày đăng tin 9-8-2017

MBAMC sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số công chứng: 7294.2015/HĐTC quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 14/10/2015 tại Văn phòng công chứng Đông Đô giữa Bên thế chấp là Bà Lê Thúy Hạnh và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thăng Long, cụ thể như sau:

Thứ 4, 09/08/2017, 07:40 AM

THÔNG BÁO Thu giữ tài sản đảm bảo Ông Trần Như Thành và Bà Dương Thị Ngọc Điệp- ngày đăng 4/8/2017

Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) thông báo tới Ông Trần Như Thành và Bà Dương Thị Ngọc Điệp được biết:

Thứ 6, 04/08/2017, 07:05 AM