Thông báo thu giữ tài sản

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Võ Văn Nhỏ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Võ Văn Nhỏ về việc thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS như sau:

Thứ 6, 27/10/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Lê Minh Kha

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Lê Minh Kha về việc thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS như sau:

Thứ 6, 27/10/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Bùi Quang Huy

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Bùi Quang Huy về việc thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS như sau:

Thứ 3, 24/10/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS của khách hàng Công ty TNHH TM và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Công ty TNHH TM và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường về việc thu giữ tài sản bảo đảm là BĐS như sau:

Thứ 3, 24/10/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là PTVT của khách hàng Công ty TNHH TM và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Công ty TNHH TM và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường về việc thu giữ tài sản bảo đảm là PTVT như sau:

Thứ 6, 13/10/2023, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản của khách hàng Công ty TNHH TM và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ , TP Hà Nội

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Công ty TNHH TM và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường về việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ , TP Hà Nội như sau:

Thứ 5, 12/10/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ tại phường 7, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Thanh Tâm

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty TNHH Thương mại Thanh Tâm về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ tại phường 7, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng như sau:

Thứ 5, 12/10/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ tại phường 7, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Thanh Tâm

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty TNHH Thương mại Thanh Tâm về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ tại phường 7, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng như sau:

Thứ 5, 12/10/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ là PTVT của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Thanh Tâm

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty TNHH Thương mại Thanh Tâm về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ là PTVT như sau:

Thứ 5, 12/10/2023, 00:00 AM

Thông báo kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Thanh Tâm

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới khách hàng Công ty TNHH Thương mại Thanh Tâm về việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, quản lý và xử lý TSBĐ tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng như sau:

Thứ 5, 12/10/2023, 00:00 AM