Thông báo thu giữ tài sản

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Công ty TNHH Khách sạn Bảo Nam - MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Công ty TNHH Khách sạn Bảo Nam - MB Khánh Hòa về việc thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

Thứ 4, 21/09/2022, 00:00 AM

Thông báo thay đổi thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng ông Huỳnh Minh Cảnh và bà Bùi Thị Hồng Thương - MB Đông Sài Gòn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Huỳnh Minh Cảnh và bà Bùi Thị Hồng Thương - MB Đông Sài Gòn về việc thay đổi thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

Thứ 2, 19/09/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC - MB Hà Nam

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Công ty Cổ phần đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC - MB Hà Nam về việc thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

Thứ 4, 07/09/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng ông Huỳnh Minh Cảnh và bà Bùi Thị Hồng Thương - MB Đông Sài Gòn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Huỳnh Minh Cảnh và bà Bùi Thị Hồng Thương - MB Đông Sài Gòn về việc thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

Thứ 4, 24/08/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Trần Thị Mai Hương - MB Sơn La

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Trần Thị Mai Hương - MB Sơn La về việc thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

Thứ 3, 23/08/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Vũ Thị Thanh Huyền - MB Sài Gòn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới bà Vũ Thị Thanh Huyền - MB Sài Gòn về việc thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

Thứ 5, 18/08/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Phát triển năng lượng 35 - MB Gia Lai

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Phạm Văn Mạnh; bà Trần Hiên và Công ty TNHH MTV Phát triển năng lượng 35 về việc thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

Thứ 3, 19/07/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đất Phù Sa - MB Gia Định (tài sản thu giữ là Bất động sản tại Bình Dương)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới bà Trần Mai Phượng, bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đất Phù Sa- MB Gia Định: Tài sản thu giữ là Bất động sản tại Bình Dương.

Thứ 6, 15/07/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đất Phù Sa - MB Gia Định (tài sản thu giữ là Bất động sản tại Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới bà Trần Mai Phượng, bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đất Phù Sa- MB Gia Định: Tài sản thu giữ là Bất động sản tại Hồ Chí Minh.

Thứ 6, 15/07/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đất Phù Sa - MB Gia Định (tài sản thu giữ là Phương tiên thủy nội địa)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới Công ty Cổ phần Đất Phù Sa, bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đất Phù Sa- MB Gia Định: Tài sản thu giữ là Phương tiên thủy nội địa.

Thứ 6, 15/07/2022, 00:00 AM