Thông báo thu giữ tài sản

Thông báo thu giữ tài sản Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 514, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh- ngày đăng tin 31/8/2017

Công ty MBAMC sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo vào 09 giờ 00 ngày 14/9/2017. tại thửa đất số 514, tờ bản đồ số 21_(BĐĐC), xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Thứ 5, 31/08/2017, 04:44 AM

Thông báo thu giữ tài sản của Bà Lê Thúy Hạnh -ngày đăng tin 9-8-2017 (2)

MBAMC sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số công chứng: 7294.2015/HĐTC quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 14/10/2015 tại Văn phòng công chứng Đông Đô giữa Bên thế chấp là Bà Lê Thúy Hạnh và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thăng Long, cụ thể như sau:

Thứ 4, 09/08/2017, 07:40 AM

Thông báo thu giữ tài sản của Bà Lê Thúy Hạnh -ngày đăng tin 9-8-2017

MBAMC sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số công chứng: 7294.2015/HĐTC quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 14/10/2015 tại Văn phòng công chứng Đông Đô giữa Bên thế chấp là Bà Lê Thúy Hạnh và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thăng Long, cụ thể như sau:

Thứ 4, 09/08/2017, 07:40 AM

THÔNG BÁO Thu giữ tài sản đảm bảo Ông Trần Như Thành và Bà Dương Thị Ngọc Điệp- ngày đăng 4/8/2017

Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) thông báo tới Ông Trần Như Thành và Bà Dương Thị Ngọc Điệp được biết:

Thứ 6, 04/08/2017, 07:05 AM