Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng CTY TNHH DV DL VÀ VẬN TẢI BÌNH AN

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng CTY TNHH DV DL VÀ VẬN TẢI BÌNH AN - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị

Thứ 6, 26/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Thái Thị Phượng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Thái Thị Phượng - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị

Thứ 6, 26/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Triệu Kim Ngọc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Triệu Kim Ngọc - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp Danh Đông Nam

Thứ 6, 26/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Hồ Thị Thanh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Hồ Thị Thanh - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị

Thứ 6, 26/05/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH Quan Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Quan Minh như sau:

Thứ 3, 23/05/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Võ Thị Mỹ Linh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Võ Thị Mỹ Linh như sau:

Thứ 3, 23/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Đỗ Thị Phúc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Đỗ Thị Phúc - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp Danh Thuận Phát

Thứ 2, 22/05/2023, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Thị Chi Mai

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Thị Chi Mai - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp Danh Sao Việt

Thứ 2, 22/05/2023, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Thị Như Nguyễn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Thị Như Nguyễn như sau:

Thứ 2, 22/05/2023, 00:00 AM

Thông báo thay đổi giá khởi điểm bán đấu giá tài sản của khách hàng Triệu Kim Ngọc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc thay đổi giá khởi điểm bán đấu giá tài sản của khách hàng Triệu Kim Ngọc như sau:

Thứ 6, 19/05/2023, 00:00 AM