Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Thạch Thị Hiếu

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Thạch Thị Hiếu

Thứ 5, 18/11/2021, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Thanh Tuấn- CN Đắk Lắk

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Lê Thị Hà

Thứ 4, 17/11/2021, 00:00 AM

Thông báo bán đấu giá tài sản Khách hàng Lục Văn Trọng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Lục Văn Trọng

Thứ 6, 12/11/2021, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Thanh Long- CN Đắk Lắk

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Thanh Long

Thứ 7, 06/11/2021, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng ông Nguyễn Tiến Ninh và bà Hoàng Thị Huệ - MB Sơn La

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: ông Nguyễn Tiến Ninh và bà Hoàng Thị Huệ

Thứ 5, 04/11/2021, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng bà Trần Thị Hà và ông Nguyễn Hữu Sơn - MB Sơn La

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: bà Trần Thị Hà và ông Nguyễn Hữu Sơn

Thứ 5, 04/11/2021, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá khách hàng : Công ty Cổ Phần XNK TM Tín Phát

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Tín Phát:

Thứ 5, 04/11/2021, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phạm Xuân Minh- MB Móng Cái

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Phạm Xuân Minh.

Thứ 2, 01/11/2021, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Kiều Oanh- MB Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Kiều Oanh.

Thứ 2, 01/11/2021, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Thị Diệp – Hồ Văn Minh – MB Bình Định

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Thị Diệp – Hồ Văn Minh.

Thứ 3, 26/10/2021, 00:00 AM