Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Thị Duyên - MB Sơn La

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Phạm Thị Duyên - MB Sơn La - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh

Thứ 2, 29/08/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thị Tuyết Nhung

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Thị Tuyết Nhung - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 6, 26/08/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Beecons - MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Beecons - MB Khánh Hòa. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh An Bình

Thứ 5, 25/08/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Đinh Thị Uyển - MB Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Đinh Thị Uyển - MB Cần Thơ như sau:

Thứ 2, 22/08/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Huỳnh Trúc Như - MB Bình Định

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Huỳnh Trúc Như - MB Bình Định - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh An Bình

Thứ 6, 19/08/2022, 00:00 AM

Thông báo chào bán canh tranh toàn bộ khoản nợ của Công ty Tân Tân - Công ty Sing Sing (MB Bắc Sài Gòn)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán canh tranh toàn bộ khoản nợ của Công ty Tân Tân - Công ty Sing Sing (MB Bắc Sài Gòn) như bên dưới: Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội-Chi nhánh Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 5, số 538, Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TP HCM; điện thoại: 028 5405 2201; Nguyễn Văn Trường: 0943133339.

Thứ 5, 18/08/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Lò Văn Trọng - MB Sơn La

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Lò Văn Trọng - MB Sơn La - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam

Thứ 5, 18/08/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần VKC Holdings - MB Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần VKC Holdings - MB Hồ Chí Minh - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 3, 16/08/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Thị Duyên - MB Sơn La

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Thị Duyên - MB Sơn La

Thứ 2, 15/08/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Huỳnh Trúc Như và ông Đỗ Thái Học - MB Bình Định

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Huỳnh Trúc Như và ông Đỗ Thái Học - MB Bình Định như sau:

Thứ 2, 15/08/2022, 00:00 AM