Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông (TST) - MB Ba Đình

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông (TST). Tài sản bán đấu giá tại địa chỉ: Số 4B, Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ 2, 12/12/2022, 00:00 AM

Thông báo chào bán công khai khoản nợ của bà Đặng Minh Hằng và khoản nợ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ An Khánh Trung - MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán công khai bà Đặng Minh Hằng và khoản nợ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ An Khánh Trung như sau:

Thứ 6, 09/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe Ranger Wildtrak khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông - MB Sở Giao Dịch 1

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng xe Ranger Wildtrak khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.

Thứ 6, 09/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe Bentley Continalflying khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông - MB Sở Giao Dịch 1

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe Bentley Continalflying khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông.Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.

Thứ 6, 09/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng ông Dương Minh Duyên và Công ty TNHH Khách sạn Bảo Nam -MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng ông Dương Minh Duyên và Công ty TNHH Khách sạn Bảo Nam. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Thứ 6, 09/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Kỳ Lý - MB Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Trần Kỳ Lý .Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Thứ 6, 09/12/2022, 00:00 AM

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Năng Thăng - MB Hưng Yên

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Phạm Năng Thăng. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh An Bình

Thứ 6, 09/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Phạm Thị Trang - MB Ba Đình

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Thị Trang. Tài sản bán đấu giá tại địa chỉ: Căn hộ số 05, tầng 28, tòa nhà CT2105, Dự án HPC Landmark 105, KDTM Văn Khê mở rộng, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Thông tin chi tiết như sau:

Thứ 4, 07/12/2022, 00:00 AM

Thông báo về việc đề nghị tạm dừng tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông (TST) - MB Ba Đình

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian qua. Do có thay đổi trong kế hoạch xử lý khoản nợ của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông (TST) - MB Ba Đình neenn MBAMC sẽ tạm dừng xử lý khoản nợ qua phương thức bán đấu giá. Vì vậy, MBAMC thông báo với các đơn vị có quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá tài sản được biết. Trân trong cám ơn các Quý Công ty đã quan tâm!

Thứ 4, 07/12/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH Thực phẩm & Đồ uống BBT

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Thực phẩm & Đồ uống BBT như sau:

Thứ 4, 07/12/2022, 00:00 AM