Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Võ Thị Oanh - MB Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Võ Thị Oanh - MB Cần Thơ

Thứ 2, 04/04/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH Đại Phát Hoa - MB Nhà Bè

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH Đại Phát Hoa - MB Nhà Bè

Thứ 5, 31/03/2022, 00:00 AM

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Hữu Đức

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Nguyễn Hữu Đức - Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh ASIA

Thứ 4, 30/03/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Hoàng Thị Thanh Thảo - MB Nam Đà Nẵng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Hoàng Thị Thanh Thảo - MB Nam Đà Nẵng

Thứ 5, 24/03/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Lê Văn Điều - MB Cần Thơ

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Lê Văn Điều - MB Cần Thơ

Thứ 5, 24/03/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty Cổ phần Tro bay Cát Phú - MB Nam Hải Phòng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty Cổ phần Tro bay Cát Phú - MB Nam Hải Phòng

Thứ 5, 24/03/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Danh Chiến - MB Hải Phòng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Nguyễn Danh Chiến - MB Hải Phòng

Thứ 2, 21/03/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH MTV Tường Gia Thịnh Phát - MB Đông Sài Gòn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH MTV Tường Gia Thịnh Phát - MB Đông Sài Gòn

Thứ 2, 21/03/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH tư vấn xây dựng điện Bách Khoa- MB Thống Nhất

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH tư vấn xây dựng điện Bách Khoa- MB Thống Nhất

Thứ 6, 18/03/2022, 00:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Trịnh Bảo Ngọc - MB Thăng Long

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trịnh Bảo Ngọc

Thứ 5, 17/03/2022, 00:00 AM