Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty Cổ phần thương mại Hoa Văn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Hữu Ngọc Trung:

Thứ 5, 22/07/2021, 02:56 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Hữu Ngọc Trung

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Hữu Ngọc Trung:

Thứ 4, 14/07/2021, 03:53 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Ngô Thành Trung

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Ngô Thành Trung:

Thứ 6, 09/07/2021, 09:49 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty Cổ phần Bắc Mật

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty Cổ phần Bắc Mật:

Thứ 3, 06/07/2021, 08:21 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH Quý Đạt

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty TNHH Quý Đạt:

Thứ 3, 06/07/2021, 08:19 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Tín Thành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Tín Thành:

Thứ 6, 25/06/2021, 05:06 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Duy

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Duy:

Thứ 3, 22/06/2021, 04:27 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Lê Hồng Tiến

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Lê Hồng Tiến:

Thứ 3, 22/06/2021, 03:00 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Dương Tị Mỹ Phương

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Dương Tị Mỹ Phương:

Thứ 2, 21/06/2021, 01:11 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Lại Thế Phương

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Lại Thế Phương:

Thứ 5, 17/06/2021, 09:59 AM