Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Thị Sợi

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Phạm Thị Sợi:

Thứ 2, 23/08/2021, 04:12 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Đăng Thống

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Đăng Thống:

Thứ 6, 20/08/2021, 02:22 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Phạm Phước Thạnh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Phạm Phước Thạnh:

Thứ 3, 10/08/2021, 07:55 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Ông Ngô Thanh Trung và bà Nguyễn Thị Kim Phượng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Ông Ngô Thanh Trung và bà Nguyễn Thị Kim Phượng:

Thứ 6, 06/08/2021, 04:02 AM

hông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Võ Văn Phúc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Võ Văn Phúc:

Thứ 4, 04/08/2021, 03:11 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Ông Hoàng Văn Tứ và Bà Trần Thị Sáu

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Ông Hoàng Văn Tứ và Bà Trần Thị Sáu:

Thứ 2, 02/08/2021, 01:58 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Hoàng Đức Hoàn

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Hoàng Đức Hoàn:

Thứ 5, 29/07/2021, 06:26 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Lương Đình Tiến

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Lương Đình Tiến:

Thứ 5, 29/07/2021, 02:10 AM

Thông báo chào giá cạnh tranh tài sản tại Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc chào giá cạnh tranh tài sản khách hàng: Nguyễn Tấn Thành:

Thứ 4, 28/07/2021, 09:37 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH: Nguyễn Tấn Thành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng: Nguyễn Tấn Thành:

Thứ 6, 23/07/2021, 03:20 AM