Quay lại Bài tiếp theo

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

  • Admin
  • Thứ 4, 23/08/2017, 08:57 AM
Ngày 16-8, Công ty Quản lý nợ & Khai khác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 tại hội trường lớn Công ty.

Ngày 16-8, Công ty Quản lý nợ & Khai khác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 tại hội trường lớn Công ty.

latest release

Quay lại Bài tiếp theo