Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng triển khai các hoạt động mảng hành chính, truyền thông đảm bảo phù hợp theo định hướng của Công ty.

- Trực tiếp triển khai Tổ chức sự kiện nội bộ, Văn thư, quản lý con dấu, quản lý đội xe, bảo vệ, quản lý trang thiết bị tài sản văn phòng, hậu cần.

- Quản lý xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng, quản lý tài sản, trang thiết bị của văn phòng

- Lập kế hoạch mua sắm, cấp phát và giám sát sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị trong phạm vị được phân công.

- Xây dựng nguồn lực hoạt động hiệu quả theo trục dọc, đào tạo, tuyển dụng và định hướng phát triển đội ngũ.

- Trực tiếp xây dựng quy trình, quy chế và các văn bản của phòng

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban điều hành/Chánh văn phòng.

- Hoàn thành chương trình đào tạo theo khung chức danh.

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sau sót, rủi ro gay ra do cá nhân thực hiện không đúng.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Bằng cấp: Bằng đại học chuyên ngành kinh tế, Luật, tài chính ngân hàng.

2. Kiến thức/Kinh nghiệm: 

- Kiến thức pháp luật, tài chính ngân hàng.

- Có khả năng phân tích, lập và kiểm soát kế hoạch.

- Có kinh nghiệm công tác 02 năm tại vị trí tương đương

3. Năng lực cốt lõi

- Có khả năng thuyết trình, kỹ năng quản lý, chỉ đạo, định hướng, đào tạo đơn vị

- Có kinh nghiệm và trình độ nghiệp vụ, có tư duy tổng hợp, phân tích và xây dựng văn bản.

- Kỹ năng xây dựng chuyên môn

III.  Quyền lợi

1. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

2. Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

3. Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

4. Phúc lợi:Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

5. Chế độ bảo hiểm

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước

- Gói bảo hiểm sức khỏe của MIC dành riêng cho CBNV Công ty

- Bảo hiểm tai nạn lao động.

6. Phụ cấp khác

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV

- Trợ cấp trang phục

- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

IV. Liên hệ

- Ms Kim Anh - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự

- SĐT: 0974.298.886/ Email: anhctk1@mbamc.com.vn

- Hình thức ứng tuyển: Qua email hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty.