Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

I. Mô tả công việc

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

- Chỉ đạo, kiểm soát (i) công tác xử lý nợ bằng biện pháp tố tụng dân sự; hoặc quá trình tham gia giải quyết vụ án với tư cách là bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đảm bảo phương án/giải pháp xử lý nợ nhanh và hiệu quả nhất và việc quản lý và xử lý nợ theo đúng quy trình, quy định của Công ty và quy định pháp luật liên quan.

2. Nhiệm vụ

- Tham gia lập kế hoạch thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng của Trung tâm XLN;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền: (i) phân công cán bộ thực hiện (ii) Hướng dẫn, định hướng, tư vấn cho các đơn vị của Trung tâm cách thức, phương pháp để triển khai thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng hiệu quả (iii) Chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng của toàn hệ thống MBAMC.

- Đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ khi thực hiện biện pháp tố tụng dân sự hoặc tham gia với tư cách là bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng theo các mục tiêu/kế hoạch của công việc, trách nhiệm của Trung tâm trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vân dụng pháp luật, quy định của Công ty; Chịu trách nhiệm quyết định các công việc của Phòng, đảm bảo các hoạt động của Phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ của Phòng;

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.

- Hỗ trợ Phó GĐTT XLN (phụ trách tố tụng) trong hoạt động tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động Trung tâm liên quan đến mảng tố tụng, bao gồm: (i) Quản lý nguồn nhân lực - xây dựng định biên, điều phối nhân lực; đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho cán bộ nhân viên, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên (ii) Xây dựng quy trình, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động tố tụng tại Trung tâm XLN.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện thu hồi nợ thông qua biện pháp tố tụng theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền.

- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa công ty với các đơn vị trong hệ thống và/hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo, kiểm soát việc tổng hợp, cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện biện pháp tố tụng.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.

II. Yêu cầu công việc

1. Bằng cấp: Cử nhân chuyên ngành luật trở lên.

2. Kiến thức/Kinh nghiệm

- Am hiểu về hệ thống MB/MBAMC là một lợi thế;

- Nắm được các chức năng, hoạt động cơ bản của MBAMC;

- Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý nợ hoặc luật sư/Tòa án/Viện kiểm sát/Thi hành án…

3. Năng lực cốt lõi

- Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ, tài chính ngân hàng, đầu tư, kinh doanh bất động sản…;

- Có kiến thức và/hoặc có kinh nghiệm về hoạt động Ngân hàng.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

4. Năng lực chuyên môn

'- Khả năng ứng dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;

'- Khả năng làm việc theo nhóm;

'- Tinh thần trách nhiệm;

'- Mức độ liêm trực trong công việc;

'- Khả năng đàm phán;

'- Khả năng tư duy logic;

'- Xây dựng tốt mối quan hệ với các hệ thống và các cơ quan hữu quan khác.

Năng lực lãnh đạo:

- Đánh giá vấn đề;

- Phát triển con người;

- Khả năng làm việc trong sự thay đổi;

- Quản lý quá trình triển khai công việc.

III.  Quyền lợi

1. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

2. Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

3. Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

4. Phúc lợi:Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

5. Chế độ bảo hiểm

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước

- Gói bảo hiểm sức khỏe của MIC dành riêng cho CBNV Công ty

- Bảo hiểm tai nạn lao động.

6. Phụ cấp khác

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV

- Trợ cấp trang phục

- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

IV. Liên hệ

- Ms Lê Liên - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự

- SĐT: 0978 705 887/ Email: lienlt@mbamc.com.vn

- Hình thức ứng tuyển: Qua email hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty.