Loading carousel items...

Giới thiệu Dịch vụ Quản lý tài sản bảo đảm công ty MBAMC

Thực hiện một khâu trong quy trình cấp tín dụng, quản lý cuất nhập và bảo vệ hàng hoá( tài sản cầm cố/thế chấp vay vốn) theo yêu cầu MB

Khảo sát thẩm định kho hàng, lập phương án quản chấp hàng hoá

Ký hợp đồng dịch vụ giữa 3 bên hoặc 4 bên: MBAMC; ĐVKD; Khách hàng, đơn vị cho thuê kho bãi.

Quản lý nhập xuất tồn tại kho theo các phương thức: Tiền vào  hàng ra/ tồn kho tối thiểu/ giám sát xuất nhập.

 

Bảo vệ giám sát xuất nhập ( người của công ty bảo vệ do MBAMC thuê cung cấp dịch vụ hoặc do MBAMC tự tổ chức)

Thông tin tài sản
Chuyên viên Kinh doanh
Super User
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dịch vụ kho quản chấp