Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

Thứ 3, 29/12/2020, 06:55 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty CP ACC Phát triển Công Nghệ

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

Thứ 2, 21/12/2020, 04:05 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Ông: Trần Văn Đoài

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

Thứ 2, 21/12/2020, 02:48 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty TNHH PTDV và DL Hàng Không - Chi nhánh Điện Biên Phủ

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

Chủ nhật, 20/12/2020, 01:20 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

Thứ 6, 04/12/2020, 07:11 AM