Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo bán đấu giá Tài sản KH Cty Công ty TNHH Thương Mại May Mặc Xuất Nhập Khẩu Hoàng Nhân MB- Sài Gòn

Thông báo bán đấu giá Tài sản KH Cty Công ty TNHH Thương Mại May Mặc Xuất Nhập Khẩu Hoàng Nhân MB- Sài Gòn.

Thứ 5, 20/09/2018, 09:31 AM

Triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TM Quốc Hưng.

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TM Quốc Hưng.

Thứ 3, 07/08/2018, 08:33 AM

THÔNG BÁO THANH LÝ XE Ô TÔ CÔNG TY MBAMC

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thu Dung- MB Điện Biên Phủ theo đúng nội dung phê duyệt.

Thứ 2, 23/07/2018, 08:32 AM

Bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thọ Lộc

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thọ Lộc

Thứ 6, 30/03/2018, 05:54 AM

Bán đấu giá tài sản là tàu Minh Trường

TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản là tàu Minh Trường 08 của khách hàng Công ty Minh Trường

Thứ 6, 30/03/2018, 05:45 AM