Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Bán đấu giá tài sản của KH DO CHI THANH – MB ĐIỆN BIÊN PHỦ

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH DO CHI THANH – MB ĐIỆN BIÊN PHỦ  theo phê duyệt của MB.

Thứ 3, 11/12/2018, 09:18 AM

Thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN  theo phê duyệt của MB.

Thứ 6, 07/12/2018, 09:56 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Hiện tại, phòng QL&DV BĐS đang thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản đất tại Thôn Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội theo nội dung phê duyệt của Ban Lãnh Đạo.

Thứ 2, 03/12/2018, 08:01 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của nhóm khách hàng Lê Xuân Thưởng

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của  nhóm khách hàng Lê Xuân Thưởng

Thứ 4, 24/10/2018, 08:26 AM

Phòng xử lý nợ Miền Bắc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Phòng xử lý nợ Miền Bắc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Thứ 4, 26/09/2018, 09:21 AM