Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của nhóm khách hàng Lê Xuân Thưởng

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của  nhóm khách hàng Lê Xuân Thưởng

Thứ 4, 24/10/2018, 08:26 AM

Phòng xử lý nợ Miền Bắc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Phòng xử lý nợ Miền Bắc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Thứ 4, 26/09/2018, 09:21 AM

Thông báo bán đấu giá Tài sản KH Cty Công ty TNHH Thương Mại May Mặc Xuất Nhập Khẩu Hoàng Nhân MB- Sài Gòn

Thông báo bán đấu giá Tài sản KH Cty Công ty TNHH Thương Mại May Mặc Xuất Nhập Khẩu Hoàng Nhân MB- Sài Gòn.

Thứ 5, 20/09/2018, 09:31 AM

Triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TM Quốc Hưng.

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TM Quốc Hưng.

Thứ 3, 07/08/2018, 08:33 AM