Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN THI MAN – NGUYEN TRONG LU – MB HƯNG YÊN

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN THI MAN – NGUYEN TRONG LU – MB HƯNG YÊN  theo phê duyệt của MB.

Thứ 4, 26/12/2018, 09:02 AM

Bán đấu giá tài sản của KH LE NGOC HAN – MB TÂY HỒ

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH LE NGOC HAN – MB TÂY HỒ  theo phê duyệt của MB.

Thứ 4, 19/12/2018, 06:55 AM

Bán đấu giá tài sản của KH CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU BACH VIET – MB KỲ ĐỒNG

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU BACH VIET – MB KỲ ĐỒNG theo phê duyệt của MB.

Thứ 6, 14/12/2018, 09:32 AM

Bán đấu giá tài sản của KH HO THI DIEU HUYEN – MB THANH XUÂN

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH HO THI DIEU HUYEN – MB THANH XUÂN  theo phê duyệt của MB.

Thứ 5, 13/12/2018, 10:29 AM

Bán đấu giá tài sản của KH DO CHI THANH – MB ĐIỆN BIÊN PHỦ

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH DO CHI THANH – MB ĐIỆN BIÊN PHỦ  theo phê duyệt của MB.

Thứ 3, 11/12/2018, 09:18 AM

Thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN  theo phê duyệt của MB.

Thứ 6, 07/12/2018, 09:56 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Hiện tại, phòng QL&DV BĐS đang thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản đất tại Thôn Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội theo nội dung phê duyệt của Ban Lãnh Đạo.

Thứ 2, 03/12/2018, 08:01 AM