Trưởng/Phó phòng Thu hồi nợ - CN Tây Nam Bộ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Trực tiiếp xây dựng và triển khải kế hoạch thu hồi nợ khu vực mình phụ trách;

- Chỉ đạo, kiểm soát phương án XLN trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và/hoặc Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến phương án XLN, và/hoặc tư vấn cho Ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến xử lý thu hồi nợ;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi nợ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền: (i) Phân công cán bộ quản lý, xử lý khoản nợ; (ii) Hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ cán bộ của phòng cách thức, phương pháp thu hồi nợ hiệu quả; (iii) Chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch thu hồi nợ của đơn vị phụ trách; (iv) Trực tiếp tham gia xử lý các vụ việc phức tạp; (v) Ký các văn bản/tài liệu để triển khai các biện pháp XLN theo phân cấp/ủy quyền;

- Trực tiếp xây dựng/ soạn thảo/góp ý các quy định, chính sách, mẫu biểu liên quan đến hoạt động xử lý mảng mình phụ trách;

- Thực hiện kiểm soát tiến độ hồ sơ và chất lượng báo cáo của các chuyên viên mảng mình phụ trách;

Tổ chức nguồn lực hiệu quả, đào tạo, tuyển dụng, định hướng phát triển đội ngũ mảng mình phụ trách;

- Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh;

- Tham gia soạn thảo/góp ý quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn của Đơn vị. Chấp hành các quyết định điều động hỗ trợ nhân sự phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Kiến thức, kinh nghiệm

- Am hiểu về pháp luật (Luật Dân sự, Kinh tế, Thương mại và Tổ chức tín dụng) và vận dụng pháp luật;
- Kiến thức pháp luật luật liên quan đến công ty, quy trình nghiệp vụ XLN;
- Kiến thức về tài chính doanh nghiệp;
- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí quản lý liên quan trong các tổ chức tín dụng (Ưu tiên vị trí quản lý Xử lý nợ)

2. Kỹ năng cơ bản:

- Kỹ năng xây dựng và hoàn thành mục tiêu kế hoạch;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;
- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng tư duy chiến lược định hướng, lập kế hoạch
- Kỹ năng quản trị sự thay đổi và tạo động lực
- Kỹ năng đào tạo nội bộ và dẫn dắt tổ chức
3. Năng lực chuyên môn:

- Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết trình;
- Kỹ năng phân tích tổng hợp;
- Kỹ năng làm việc nhóm.

4. Thông tin khác:

- Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00' - 12h00'; chiều 13h30'- 17h30' ; làm việc 5 ngày /tuần

- Thời gian nghỉ chế độ và nghỉ lễ theo quy định công ty và quy định pháp luật

+ Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

+ Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Công ty: Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

- Người liên hệ: Mr. Quang

- Email: quangdv1@mbamc.com.vn - dquang.law@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Số 3 đường Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Tuyển dụng tương tự