Phó phòng - Phòng Quản lý nợ Vi mô - Khối Thu hồi nợ Quản trị

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch thu hồi nợ Vi mô (nợ tín chấp, thẻ...) theo phân công phụ trách.

2. Tổ chức xây dựng các cơ chế, chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi nợ qua điện thoại.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng hoạt động thu hồi nợ qua điện thoại.

4. Cải tiến, giám sát việc triển khai vận hành các công cụ quản lý hoạt động thu hồi nợ qua điện thoại

5. Quản trị, phân tích và báo cáo danh mục, nâng cao chất lượng dữ liệu, điều chỉnh giải pháp/chiến thuật thu hồi nợ đảm bảo tối ưu hiệu quả.

6. Chỉ đạo triển khai thu thập, tìm kiếm thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động thu hồi nợ.

7. Triển khai xây dựng nguồn lực hiệu quả, đào tạo và tuyển dụng định hướng phát triển đội ngũ.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ: Đại học trở lên, ưu tiên chuyên nghành Luật, tài chính, kinh tế.

2. Có kiến thức về pháp luật, tài chính doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và thu hồi nợ.

3. Có kinh nghiệm 3 năm tại vị trí quản lý liên quan trong các tổ chức tín dụng.

4. Năng lực quản lý: 

- Kỹ năng tư duy và định hướng chiến lược.

- Quản trị nguồn nhân lực.

- Quản trị hệ thống thông tin.

Tuyển dụng tương tự