Chuyên viên cao cấp thẩm định tài sản (Hệ thống quy trình, nghiệp vụ phân tích) - Phòng Phân tích - Khối Tư vấn Thẩm định Tài sản

I. Mô tả công việc:

- Tham gia xây dựng/cải tiến quy trình, chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định tài sản đối với khâu phân tích tư vấn thẩm định tài sản;

- Giám sát hoạt động, kiểm soát chất lượng của khâu phân tích trên toàn hệ thống.

- Tham gia xây dựng và cải tiến phần mềm Quản lý tài sản bảo đảm (CMV) và các phần mềm đi kèm khác có liên quan đến khâu phân tích thẩm định tài sản;

- Tham gia xây dựng phương pháp luận, trực tiếp thực hiện/giám sát thực hiện đối với dự án thẩm định tự động, các dự án số hóa, dự án data kho giá và các dự án khác theo từng thời kỳ;

- Trực tiếp soạn thảo/ cho ý kiến các quy trình văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh của Phòng/Khối/Công ty;

- Trực tiếp triển khai các báo cáo quản trị đối với khâu phân tích thẩm định tài sản;

- Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo nghiệp vụ đối với khâu phân tích trên toàn hệ thống.

- Thực hiện các công việc khác (nếu có) theo sự phân công của CBQL.

II. Yêu cầu:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên các chuyên ngành Thẩm định giá, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Bất động sản, Đầu tư)

- Ưu tiên có Thẻ Thẩm định viên về giá;

- Chứng chỉ SPSS, SQL, VBA, Excel nâng cao…

- Kỹ năng tư duy phân tích, tổng hợp,báo cáo tốt;

- Am hiểu đặc thù nghề nghiệp, thị trường và thông tin giá;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực thẩm định giá, ưu tiên có kinh nghiệm làm hệ thống, quy trình;

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.

III. Địa điểm làm việc:

MBAMC – HO: Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

IV. Thông tin khác:

- Thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6; 

                                   Sáng: từ 8h đến 12h; Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Thời gian nghỉ chế độ và nghỉ lễ theo quy định Công ty và quy định Pháp luật;

- Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

- Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

- Lương Chức danh;

- Lương hiệu quả công việc;

- Lương tháng 13;

- Phụ cấp;

- Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc.

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện MBAMC;

- Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể;

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;

- Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;

- Bảo hiểm tai nạn lao động.

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;

- Trợ cấp trang phục;

- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;

- Khám sức khỏe định kỳ;

          - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV;

- Các chương trình chăm lo đời sống và gia đình CBNV: ngày hội gia đình, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt; Thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, ốm đau, hiếu hỷ ....

V. Hình thức nộp hồ sơ:

1. Tải thông tin ứng viên tại trang web https://mbamc.com.vn/ho-so-tuyen-dung/mau-ho-so-ung-tuyen-c4.html và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu.

2. Ghi rõ file: Họ tên- vị trí ứng tuyển.

3. Nộp hồ sơ online hoặc gửi về mail: huyenntt21@mbamc.com.vn

4. Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2022.

 VI. Thông tin liên hệ: 

  • Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội.
  • Địa chỉ liên hệ: Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.33888668 (880)

Tuyển dụng tương tự