Thông báo thu giữ tài sản

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của bà Hồ Thị Mỹ Hiền và ông Nguyễn Trọng Nhân

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới bà Hồ Thị Mỹ Hiền và ông Nguyễn Trọng Nhân về việc thu giữ Tài sản bảo đảm cho khoản vay của ông bà tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Thứ 4, 15/06/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của ông Phạm Hồ Vỹ Nhân bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Vườn Nướng - MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Phạm Hồ Vỹ Nhân về việc thu giữ Tài sản của ông, bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Vườn Nướng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Thứ 4, 27/04/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của ông Võ Đại Đức Thiên - MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới ông Võ Đại Đức Thiên về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của ông tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Thứ 4, 27/04/2022, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của bà Nguyễn Bích Ngọc và ông Ma Kiên Cường - MB Khánh Hòa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý Khách hàng lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo tới bà Nguyễn Bích Ngọc và ông Ma Kiên Cường về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của ông/bà tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Thứ 3, 16/11/2021, 00:00 AM

Thông báo thu giữ tài sản khách hàng: Đào Văn Chấp và Phạm Thị Hà

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo thu giữ khách hàng: Đào Văn Chấp và Phạm Thị Hà:

Thứ 6, 20/08/2021, 05:05 AM

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khánh hàng Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin thông báo về việc Thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vĩnh Phúc; Cụ thể như sau:

Thứ 3, 18/05/2021, 10:31 AM