Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TM Quốc Hưng.

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TM Quốc Hưng.

Thứ 3, 07/08/2018, 08:33 AM

THÔNG BÁO THANH LÝ XE Ô TÔ CÔNG TY MBAMC

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thu Dung- MB Điện Biên Phủ theo đúng nội dung phê duyệt.

Thứ 2, 23/07/2018, 08:32 AM

Bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thọ Lộc

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thọ Lộc

Thứ 6, 30/03/2018, 05:54 AM

Bán đấu giá tài sản là tàu Minh Trường

TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản là tàu Minh Trường 08 của khách hàng Công ty Minh Trường

Thứ 6, 30/03/2018, 05:45 AM

Thông báo bán đấu giá tài sản công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong- MB Đống Đa theo đúng nội dung phê duyệt.  

Thứ 5, 18/01/2018, 02:25 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định- ngày đăng tin 3/11/2017

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 83 (82 cũ), tờ bản đồ số 62 (58 cũ), thửa quy hoạch số 49, lo quy hoạch số 1, tại địa chỉ: Khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Thứ 2, 06/11/2017, 11:09 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 14, tại tỉnh Nam Định - ngày đăng tin 3/11/2017

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 14, tại địa chỉ: Xóm 8, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Thứ 2, 06/11/2017, 11:02 AM