Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Huỳnh Minh Cảnh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Huỳnh Minh Cảnh. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Thứ 2, 09/01/2023

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Lê Thị Minh Hiền (Lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lê Thị Minh Hiền như sau:

Thứ 6, 06/01/2023

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Huỳnh Minh Cảnh

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Huỳnh Minh Cảnh như sau:

Thứ 4, 04/01/2023

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Trần Thị Thanh Quế - MB Cam Ranh (Lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Thị Thanh Quế như sau:

Thứ 3, 03/01/2023

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Suối Hoa

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Suối Hoa. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Thứ 4, 28/12/2022

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng CÔNG TY TNHH JHCOS VN (Lần 2)

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng CÔNG TY TNHH JHCOS VN như sau:

Thứ 2, 26/12/2022

Thông báo chào bán công khai 2 xe ô tô của công ty TNHH Kim Bách Tùng - MB Long Thành

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Nhà đầu tư/ Khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo chào bán công khai 2 xe ô tô của công ty TNHH Kim Bách Tùng như sau:

Thứ 5, 22/12/2022

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Khách hàng Trịnh Việt Dũng - MB Việt Trì

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Trịnh Việt Dũng. Tài sản bán đấu giá tại địa chỉ:Khu Tượng Đài, xã Trung Giáp, Phù Ninh, Phú Thọ. Thông tin chi tiết như sau:

Thứ 5, 22/12/2022

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông (TST) - MB Ba Đình

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông (TST). Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát

Thứ 4, 21/12/2022

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Lâm Phước Hùng - MB Gia Định

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khách hàng Lâm Phước Hùng. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Quốc

Thứ 3, 20/12/2022