Thông báo Bán đấu giá Tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong- MB Đống Đa theo đúng nội dung phê duyệt.  

Thứ 5, 18/01/2018, 02:25 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định- ngày đăng tin 3/11/2017

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 83 (82 cũ), tờ bản đồ số 62 (58 cũ), thửa quy hoạch số 49, lo quy hoạch số 1, tại địa chỉ: Khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Thứ 2, 06/11/2017, 11:09 AM

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 14, tại tỉnh Nam Định - ngày đăng tin 3/11/2017

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 14, tại địa chỉ: Xóm 8, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Thứ 2, 06/11/2017, 11:02 AM

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu AUDI –A6, màu đen- ngày đăng tin 3/11/2017

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu AUDI –A6, màu đen, Số khung WAUZZZ4G6GN148723; Số máy CYG012565; BKS 30E -193.38, thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Thảo

Thứ 2, 06/11/2017, 10:54 AM

Thông báo bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hoàng

Hiện nay, Công ty Tuấn Hoàng đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã quyết định xử lý tài sản đảm bảo nêu trên để thu hồi nợ.   Bằng văn bản này, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thế như sau:

Thứ 3, 17/10/2017, 03:02 AM

thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng là Công ty TNHH Đầu Tư & TM Hưng Thịnh An- ngày đăng tin 2/10/2017

Để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của khách hàng là Công ty TNHH Đầu Tư & TM Hưng Thịnh An (Sau đây gọi là “Khách hàng”) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng  Ninh theo Hợp đồng đã ký kết, khách hàng đã thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng Ninh theo Hợp đồng thế chấp số 65.15.601.1160115.ĐB ngày 20/4/2015 và hợp đồng thế chấp số 132563.15.601.1160115.ĐB ngày 21/12/2015 theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, khách hàng đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã quyết định xử lý tài sản đảm bảo nêu trên để thu hồi nợ.   Bằng văn bản này, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thế như sau:

Thứ 3, 03/10/2017, 02:39 AM

thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mini Roadste- ngày đăng tin 27/9/2017

Bằng văn bản này, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thế như sau

Thứ 2, 02/10/2017, 02:51 AM

thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô con nhãn hiệu SSANGYONG TIVOLI ( ngày đăng tin 15/9/2017)

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu SSANGYONG TIVOLI, số khung KPT20B1VSGP102760, số máy 17391002053276, Biển kiểm soát 21A- 043.24, đứng tên chủ sở hữu bà Đỗ Thị Thu Hảo

Thứ 2, 18/09/2017, 03:47 AM