Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ
Loading carousel items...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

- Tổng hợp, phân tích đánh giá chuyên sâu dữ liệu và dự báo trên nền tảng số liệu đảm bảo phát huy tối đa giá trị của dữ liệu nhằm phục vụ công tác kinh doanh, quản lý.

- Thiết lập báo cáo giám sát và đánh giá chất lượng dữ liệu định kỳ, kết hợp với Bộ phận CNTT xây dựng công cụ quản lý dữ liệu chủ và quản lý chất lượng dữ liệu đảm bảo đầy đủ, kịp thời và chính xác giữa các hệ thống nguồn.

- Thiết lập và triển khai các công cụ quản trị dữ liệu Công ty đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả công tác quản trị dữ liệu.

- Thiết lập và triển khai Khung quản trị dữ liệu, đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn Khung quản trị của thông lệ quốc tế, giúp Công ty quản lý dữ liệu từ giai đoạn khởi tạo đến giai đoạn khai thác.

- Đề xuất, tham mưu, tư vấn các giải pháp nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề ra từ việc phân tích, dự báo.

 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Bằng cấp: Bằng đại học chuyên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, quản trị thông tin...

- Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh bằng C.

- Chứng chỉ SPSS, SQL, VBA, Excel nâng cao…

- Có kiến thức tổng hợp và phân tích đánh giá, dự báo.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị hệ thống.

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.

 

THÔNG TIN KHÁC

- Thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6; 

                                   Sáng: từ 8h đến 12h; Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

- Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

- Phúc lợi: Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Chế độ Bảo hiểm:

+ Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;

+ Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;

+ Bảo hiểm tai nạn lao động.

- Phụ cấp khác :

+ Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;

+ Trợ cấp trang phục;

+ Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;

+ Khám sức khỏe định kỳ;

- Tải biểu mẫu Thông tin ứng viên tại trang web: www.mbamc.com.vn/inde/tuyen-dung/mau-ho-so-ung-vien và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu ;

- Ghi rõ file: Họ tên -  Vị trí ứng tuyển.

 

THÔNG LIÊN HỆ

Bộ phận tuyển dụng - Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội.

Người liên hệ: Ms. Huyền

Email: huyenntt21@mbamc.com.vn 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Nộp hồ sơ ứng tuyển: qua email.