Toà nhà MB Đà Nẵng

Tòa nhà 54 Điện Biên Phủ

Mô tả chi tiết:

STT

Nội dung

Diện tích

1

Kiot 01

57,5 m2

 

2

Khu lễ tân

42 m2

 

3

Café 01

105 m2

 

4

Khu văn phòng Tầng 1

532m2

 

5

Khu văn phòng Tầng 2

631m2

 

6

 

Khu văn phòng Tầng 3

292m2

7

 

Khu vực nhà khách Tầng 2+3 ( 16 phòng)

700m2

Toà nhà MB Đà Nẵng
Giá bán

Loại tài sản:

Bất động sản

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Quản lý bán