Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội thông báo chào bán tài sản

Diện tích khuôn viên

5400 m2

Diện tích sử dụng

92.282 m2

Mô tả chi tiết:

Thông tin chi tiết về Dự án

 

Tên dự án:

Dự án Trung tâm thương mại vật tư hàng hóa công nghiệp và dịch vụ Kho vận

Thời hạn hoạt động của dự án:

50 năm

Pháp lý:

Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các Văn bản pháp lý liên quan đến Quyết định chủ trương đầu tư

Hiện trạng dự án:

Đã đầu tư giai đoạn 1 Dự án gồm 1 Nhà kho diện tích 5400m2 và hệ thống hạ tầng

Thời hạn MBAMC nhận thư chào giá từ KH:

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày KH nhận được hồ sơ dự án MBAMC cung cấp.

 

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội thông báo chào bán tài sản
Giá bán

Loại tài sản:

Bất động sản

Thông tin liên hệ:

Dự án Trung tâm thương mại vật tư hàng hóa công nghiệp và dịch vụ Kho vận

0985.031.177

Trung tâm Quản lý bán