Loading carousel items...

Lễ Tổng kết Công ty năm 2019

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, MBAMC long trọng tổ chức Lễ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Sau đây là một số hình ảnh nổi bật tải buổi lễ!

 

Thứ sáu, 17 Tháng 1 2020