Loading carousel items...

Chào giá cạnh tranh chuyển nhượng Nguyên trạng toàn bộ dự án Chung cư cao tầng SÔNG ĐÀ THĂNG LONG TẠI P. TÂN QUY, Q.7, TP.HCM

1/ Tổng quan:

     1.1/ Tên dự án:

           Chung cư cao tầng Sông Đà – Thăng Long

     1.2/ Chủ đầu tư:

           Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long

     1.3/ Đơn vị tư vấn:

           Công ty TNHH ONLINE

     1.4/ Hình thức đầu tư: Sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay, hoặc vốn tư huy động để đầu tư XD công trình.

     1.5/ Mục tiêu đầu tư: Đầu tư XD để bán căn hộ và cho thuê phần diện tích thương mại. Phần diện tích nhà trẻ chủ đầu tư tự kinh doanh theo chức năng.

     1.6/ Địa điểm XD: Số 94-96-98 đường số 77, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM.

2/ Vị trí, giới hạn khu đất quy hoạch:

     2.1/ Vị trí:

       Khu đất dự án thuộc 1 phần thửa số 60, tờ bản đồ số 21 Bộ địa chính phường Tân Quy, Quận 7 (theo tài liệu đo đạc năm 2003).

     2.2/ Quy mô diện tích: 2.006,19 m2

     2.3/ Phạm vi ranh giới:

   + Phía Đông   : giáp đường số 2 dự phóng, lộ giới 14m

   + Phía Tây                 : giáp khu dân cư hiện hữu

   + Phía Nam                : giáp đường số 77, lộ giới 14m

   + Phía Bắc                 : giáp khu dân cư hiện hữu

 

Thông tin tài sản

3/ Tính chất, chức năng quy hoạch:

     - Chức năng quy hoạch khu đất là khu nhà ở.

     - Mục tiêu: Xây dựng một khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

 

4/ Phân bố sử dụng đất:

STT

Loại đất

Diện tích

Tỷ lệ

Chỉ tiêu

Ghi chú

M2

%

M2/ng

A

Đất giao thông khu vực

515,19

25,70

1,61

Chỉ tiêu toàn khu

B

Đất nhóm ở

1.491,00

100,00

4,66

Tỷ lệ % đối với nhóm ở

1

Đất xây dựng công trình

649,00

43,50

2,03

Tỷ lệ % đối với nhóm ở

2

Đất sân bãi nội bộ

518,00

34,70

1,62

Tỷ lệ % đối với nhóm ở

3

Đất cây xanh

324,00

21,70

1,01

Tỷ lệ % đối với nhóm ở

 

                    Tổng cộng

2.006,19

 

6,27

 

 

5/ Quy định về kiến trúc công trình:

a/ Phương án tổ chức không gian:

       Dự án bố trí trên trục chính là tuyến đường số 77 lộ giới 14 m và tuyến đường dự phóng số 2 lộ giới 14 m trong phạm vi ranh dự án. Tổ chức lối vào chính từ đường số 77, lối vào phụ từ hướng đường dự phóng số 2.

-       Tổng số căn hộ                                                 : 76 căn

-       Diện tích XD Tối đa                                           : 649,00

-       Tổng diện tích sàn chung cư ( không kể hầm)     : 10.786,00 m2

+ Tổng diện tích sàn căn hộ                               : 7.680,00 m2

+ Diện tích SD Công cộng                                 : 2.946,00 m2

-        Khu giữ trẻ                                                       : 160m2

-        Tầng cao tối đa                                                 : 01 tầng hầm + 18 tầng

-        Chiều cao tối đa                                                : 67,20m

-        Khoảng lùi đường số 7                                      : 06 m

-        Khoảng lùi đối với đường số 2                           : 06 m

-        Quy mô dân số                                                 : 320 người

-        Hệ số sử dụng đất                                            : 7 lần

 

b/ Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chính:

      Tổng diện tích khu đất quy hoạch                             : 2.006,19 m2

        Trong đó: + Diện tích đất nhóm nhà ở                     : 1.491,00 m2

                       + Diện tích đất giao thông khu vực          :    515,19 m2

 

c/ Các chỉ tiêu khác: 

      Chi tiết xem trong Công văn số 2772/UBND-QLĐT ngày 14/10/2009 và Công văn số 03/UBND-QLĐT ngày 20/01/2012 ( đính kèm bả vẽ hiện trạng vị trí 1/500 số 01-256/ĐĐBĐ/2008 -00083 ngày 02/10/2008).

 

d/ Hiện trạng và hạn chế của dự án:

-       Dự án đang thi công dở dang, đã thi công xong phần móng, tầng hầm và XD đế tầng 2 của dự án.

-       Hạn chế : Dự án đã có thỏa thuận về quy hoạch XD của UBND Quận 7, chưa có Giấy phép Xây dựng; chưa có phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500.

II/ Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Bản  yêu cầu báo giá

 

III/ Tư vấn pháp lý: Các cán bộ có chuyên môn tại các Phòng ban chức năng của Chi nhánh. Ban soạn thảo các nội dung để chào giá cạnh tranh gồm 5 người  theo quyết định số 543/QĐ-MBAMC –HCM của Phó Tổng giám đốc – Kiêm giám đốc chi nhánh ngày 04/8/2017.

 

IV/ Tổ chức thực hiện chào bán:

     Tại phòng họp của Chi nhánh Cty TNHH Quản lý nợ & Khai thác tài sản, lâu 5, tòa nhà AMC số 538, đường Cách mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP.HCM.

 

V/ Dự án chào bán:

-       Bán nguyên trạng toàn bộ dự án Khu nhà ở cao tầng Sông Đà – Thăng Long tại P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM do cty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu.

-       Giá khởi điểm là 65.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng).

-       Hình thức bán : bỏ phiếu kín 1 lần (đơn chào giá) được dán kín trong túi hồ sơ và được thay đổi bằng một đơn khác nộp cho MBAMC HCM trước thời gian mở thầu. ( nhưng chỉ được thay đổi số tiền chào giá cao hơn số tiền chào giá đã gửi lần 1);

-       Khi trúng thầu chào giá cạnh tranh thì nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng của Quận 7 và thành phố Hố Chí Minh để hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.

( Nội dung chi tiết trong “Bản yêu cầu báo giá” kèm theo)

 

 

VI/ Công bố thông tin:

-       Công bố thông tin trên Báo mua bán từ ngày 15/8/2017 đến ngày 20/8/2017.

-       Nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Khai thác tài sản lầu 4, tòa nhà AMC HCM để tham khảo thêm các tài liệu của dự án.

 

VII/ Thời gian, địa điểm phát đơn, làm thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký:

-       Thời gian nhận hồ sơ, nhận tiền đặt cọc/ký quỹ  từ ngày 16/8/2017 đến 16 h00 ngày 24/8/2017;

-       Tài khoản nộp tiền đặt cọc:

      + Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và KTTS Ngân hàng TMCP Quân đội tại TP.HCM,

      + Tài khoản số 7011100109007 NH TMCP Quân đội – CN Chợ Lớn, TP.HCM

VIII/ Thời gian, địa điểm tổ chức mở thư chào giá:

-  Thời gian: 09h00 ngày 25/8/2017 ;

Địa điểm: Tại phòng họp của Chi nhánh Cty TNHH Quản lý nợ & Khai thác tài sản, lâu 5, tòa nhà AMC số 538, đường Cách mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP.HCM.

-  Thời gian phê duyệt kết quả mở thư chào giá từ 26/8 đến 28/8/2017

 

IX/  Thời gian ký Hợp đồng công chứng: 

  Thời gian ký hợp đồng chuyển nhượng nguyên trạng toàn bộ dự án sẽ được thông báo tới đơn vị trúng thư chào giá trước 02 ngày và ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng dự án xong trước 30/9/2017.

 

X/ Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: 

   Trả tiền đặt cọc cho các khách hàng không trúng thầu vào 29/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KIÊM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Đã ký

Chuyên viên Kinh doanh
Super User
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài sản phát mại