Loading carousel items...

Toà nhà 54 Điện Biên Phủ, Thành phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ: Toà nhà 54 Điện Biên Phủ, Thành phố Đà Nẵng

STT

Nội dung

Diện tích

1

Kiot 01

57,5 m2

 

2

Khu lễ tân

42 m2

 

3

Café 01

105 m2

 

4

Khu văn phòng Tầng 1

532m2

 

5

Khu văn phòng Tầng 2

631m2

 

6

 

Khu văn phòng Tầng 3

292m2

7

 

Khu vực nhà khách Tầng 2+3 ( 16 phòng)

700m2

Thông tin tài sản
Chuyên viên Kinh doanh
Super User
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thẩm định tài sản