Loading carousel items...

Dịch vụ Quản lý tài sản bảo đảm

Đây là một loại hình dịch vụ mà Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân Đội mở rộng trong những năm gần đây. Dịch vụ này là sự phối hợp giữa MBAMC với doanh nghiệp. Do điều kiện kho hàng thiếu sự đảm bảo cho tính an toàn trong quản lý hàng hóa nên dịch vụ này đã hạn chế để tránh rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Các mặt hàng thế chấp như : cà phê, điều, tiêu........ 

Dịch vụ bảo quản hàng thế chấp bao gồm :

 

 - Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa thế chấp. 

 - Giám sát việc nhập hàng thế chấp vào kho.

 

 - Quản lí quá trình xuất hàng và nhập hàng.

Thông tin tài sản
Chuyên viên Kinh doanh
Super User
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dịch vụ kho quản chấp