Loading carousel items...

Tìm kiếm
Thực hiện giám sát thủ tục thông quan hàng hoá, nhận hàng tại cảng và áp tải hàng hoá trên đường về kho. MBAMC trực…
Thực hiện một khâu trong quy trình cấp tín dụng, quản lý cuất nhập và bảo vệ hàng hoá( tài sản cầm cố/thế chấp vay…
Thông tin cơ bản: + Vị trí: Lô A1 -> A4 & Lô A11 -> A26 - KCN Hòa Phú – Xã Hòa Phú –…
Đây là một loại hình dịch vụ mà Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân Đội mở…