Loading carousel items...

 • Giới thiệu Trung tâm tư vấn thẩm định tài sản MBAMC
  Mô hình hoạt động thẩm định hiện tại của MBAMC được tổ chức thành 03 phòng cụ thể Phòng thẩm định tài sản Hà Nội – Trực thuộc Hội sở MBAMC : Thực hiện chức năng thẩm định phạm vi khu vực phía Bắc , đồng thời quản lý hoạt động thẩm định trên toàn hệ thống Phòng thẩm định tài sản Đà Nẵng – Trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng: Thực hiện thẩm định phạm vi khu vực miền Trung – Tây nguyên Phòng thẩm định tài sản Hồ Chí Minh  - Trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh: Thực hiện thẩm định phạm vi khu vực miền Nam MBAMC có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động thẩm định bất động sản, có tính chuyên sâu về nghiệp vụ thẩm định bất động sản hoạt động nghiệp vụ thẩm định gắn chặt với định hướng phòng ngừa rủi ro phát sinh đôi với tài sản bảo đảm Từ năm 2013 đến năm 2014 MBAMC đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước...

Mạng lưới thẩm định

 • Hà Nội
 • Nghệ An
 • Quảng Bình
 • Vĩnh Phúc
 • Vĩnh Yên
 • Tư vấn thẩm định bất động sản

  Tư vấn thẩm định động sản

  Tư vấn thẩm định máy móc thiết bị

  ...

 • Trung tâm thực hiện bán đấu giá các loại tài sản sau:

  Tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo

  Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản...