Loading carousel items...

Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 2001, Ngân hàng TMCP Quân Đội chủ trương xây dựng Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (MBAMC) với nhiệm vụ thu hồi các khoản nợ khó đòi nhằm mục đích làm lành mạnh hóa hoạt động tài chính tín dụng, ý tưởng thành lập công ty đã được hình thành. Sau gần một năm tích cực chuẩn bị, ngày 20/11/2002, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội chính thức được thành lập có vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, cùng bộ máy quản lý 04 người và có trụ sở đặt tại số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa , Hà Nội.

affiliate tracking urlتخفيضات

 

 

Lĩnh vực hoạt động chính theo đăng ký kinh doanh của MBAMC:

Xử lý nợ: tiếp nhận, xử lý thu hồi nợ từ MB chuyển giao; mua bán nợ trong và ngoài MB....

Tư vấn Thẩm định tài sản: Tư vấn Thẩm định các tài sản đảm bảo cho vay của MB;

Quản lý và khai thác tài sản:

Quản lý vận hành, cho thuê tòa nhà trong và ngoài MB

- Quản lý tài sản bảo đảm

- Thiết kế, quản lý dự án xây dựng cơ bản: thiết kế, cải tạo các điểm giao dịch của MB, quản lý các dự án khác ..vv.

 

Đánh giá chung:

Có thể nói MBAMC là 1 trong 5 Công ty AMC được thành lập sớm nhất thuộc hệ thống các ngân hàng TMCP theo quyết định 150/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001. Trải qua 17 năm phát triển từ 2002 đến 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty tăng hơn 50 lần đạt 1.097 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng 133 lần đạt 665 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh bình quân các năm đạt 23% - 25%. Tính đến 31/12/2019, Công ty đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với 1 Trụ sở chính tại Hà nội, 4 Chi nhánh tại Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Bình Dương, Cần Thơ cùng hệ thống điểm mạng lưới phủ khắp trên toàn quốc.

 

 

 

sang-tao-chuyennghiep.jpg