Chuyên viên giám sát rủi ro – Phòng Quản trị rủi ro và Pháp chế

I. Mô tả công việc

1. Mục đích

- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về các hoạt động giám sát rủi ro trên toàn hệ thống;

- Chịu trách nhiệm triển khai các chuyên đề, hoạt động giám sát, nhận diện rủi ro trên toàn hệ thống.

2. Nhiệm vụ

- Giám sát việc tổ chức, triển khai các chính sách, mô hình, công cụ về quản trị rủi ro trên toàn hệ thống;

- Đánh giá rủi ro đối với các giao dịch mới, giao dịch phức tạp, các giao dịch bắt buộc phải được đánh giá rủi ro theo chính sách của MBAMC từng thời kỳ;

- Tham gia giám sát, đánh giá rủi ro đối với các hồ sơ nghiệp vụ chuyên môn định kỳ/đột xuất theo phân công của lãnh đạo phòng;

- Tham gia trực tiếp xử lý các rủi ro, tham gia xây dựng hướng dẫn xử lý rủi ro theo yêu cầu của lãnh đạo Phòng/BLĐ Công ty;

- Thực hiện trực tiếp/cho ý kiến các dự án, quy trình, văn bản liên quan đến hoạt động khác của phòng/công ty;

- Hoàn thiện các chương trình đào tạo theo chức danh;

- Tham gia soạn thảo/ góp ý quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn của Đơn vi. Chấp hành các quyết định điều động hỗ trợ nhân sự phù hợp với năng lực và phạm vi công việc;

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng;

II. Yêu cầu công việc

1. Bằng cấp

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

2. Kiến thức/Kinh nghiệm

- Kiến thức tề tài chính, ngân hàng, thẩm định giá, bất động sản, quản trị rủi ro doanh nghiệp; 
- Kiến thức pháp luật luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Có kinh nghiệm công tác 1 năm tại vị trí liên quan.

3. Năng lực cốt lõi

- Kỹ năng tư duy; 
- Kỹ năng thuyết trình, diễn đạt ý tưởng; 

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu; 
- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán; 
- Kỹ năng quan sát, nhận định tình hình; 
- Nền tảng kiến thức văn hóa, xã hội tốt.

III.  Quyền lợi

1. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

2. Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

3. Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

4. Phúc lợi:Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

5. Chế độ bảo hiểm

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước

- Gói bảo hiểm sức khỏe của MIC dành riêng cho CBNV Công ty

- Bảo hiểm tai nạn lao động.

6. Phụ cấp khác

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV

- Trợ cấp trang phục

- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

IV. Liên hệ

- Ms Lê Liên - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự

- SĐT: 0978 705 887/ Email: lienlt@mbamc.com.vn

- Hình thức ứng tuyển: Qua email hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty.

Tuyển dụng tương tự