Dịch vụ thông quan và áp tải hàng hoá Logistics

Mô tả chi tiết:

Thực hiện giám sát thủ tục thông quan hàng hoá, nhận hàng tại cảng và áp tải hàng hoá trên đường về kho.

MBAMC trực tiếp làm thủ tục thông quan hàng hoá, thực hiện liên kết với các đối tác để tiển khai cung ứng dịch vụ Logistics.

Giám sát khách hàng/ đơn vị thông quan làm thủ tục thông quan, quản lý bộ chứng từ gốc và bàn giao cho MB

Thực hiện nhận bàn giao hàng hoá tại cảng. cửa khẩu, tiền hành áp tải hàng hoá trên đường về kho

khách hàng/ kho của MB/ MBAMC ký kết hợp đồng đối với các đối tác logistics cung ứng dịch vụ cho các sản phẩm MB tài trợ đòi hỏi về dịch vụ logistics

Dịch vụ thông quan và áp tải hàng hoá Logistics
Giá bán

Loại tài sản:

Bất động sản

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Quản lý bán

024 3883 8338