Bán tài sản tại La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định

(Đã bán)

Số tầng

Số phòng ngủ

Diện tích khuôn viên

Diện tích khu vực

Diện tích xây dựng

Diện tích sử dụng

Năm xây dựng

Hướng

Mô tả chi tiết:

Bán các  tài sản tại La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định như sau: 

TSĐB 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 121, tờ bản đồ số 24, Diện tích 175 m2, địa chỉ: La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 330652, do UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp ngày 11/06/2009. Đứng tên ông Trương Ngọc Chiến và bà Ninh Thị Huệ. Giá bán 1,537,380,000 đồng.

TSĐB 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 354, tờ bản đồ số 24, Diện tích 182 m2, địa chỉ: La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 070854, số vào sổ cấp QSDĐ/QĐ số: 2306/QĐ – UBND ngày 30/09/2007 do UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp ngày 30/09/2007. Đứng tên ông Trương Ngọc Chiến và bà Ninh Thị Huệ. Giá bán 1,897,020,000 đồng.

Bán tài sản tại La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định
Giá bán

3.335.000.000 đồng

Loại tài sản:

- Khách sạn

Thông tin liên hệ:

Vũ Thanh Tuấn - 034 508 6258

Trung tâm Quản lý bán