Bán tài sản tại Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Số tầng

Số phòng ngủ

Diện tích khuôn viên

Diện tích khu vực

Diện tích xây dựng

Diện tích sử dụng

Năm xây dựng

Hướng

Mô tả chi tiết:

Bán tài sản tại Thôn Mỹ Ré, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Nay là Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá).

Công trình xây dựng trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 589701, số vào sổ cấp GCN: 006194 do Sở Tài nguyên và môi trường Thanh Hoá cấp ngày 22/12/2017.

Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản gắn liền với đất và công trình xây dựng hiện là cây xăng dầu cho thuê, khách sạn, các công trình kèm theo hiện Công ty TNHH chế biến Nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân đang quản lý và sử dụng

Bán tài sản tại Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Giá bán

16.362.000.000 đồng

Loại tài sản:

- QSD đất và tài sản gắn liền với đất

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Văn Sơn - 0985080397

Trung tâm Quản lý bán