Quay lại Bài tiếp theo

TUYÊN BỐ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  • Admin
  • Thứ 6, 22/09/2023, 14:16 PM

Chính sách này được MBAMC công bố và thông báo công khai trên website của MBAMC, có hiệu lực ngày 01/07/2023 và được áp dụng theo pháp luật Việt Nam. Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/hoặc xác lập bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với Chúng tôi, Bạn cần đọc, hiểu rõ và đồng ý áp dụng Chính sách này.
Trong Chính Sách này,
"MBAMC" có nghĩa là Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội và các chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác;
“Chúng tôi” có nghĩa là MBAMC và các chi nhánh của MBAMC;
“Bạn” có nghĩa là các Chủ thể dữ liệu cá nhân mà dữ liệu cá nhân đã và đang được MBAMC xử lý;
“Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tươngtự trên môi trường điện tử gắn liền với Bạn hoặc giúp xác định Bạn. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, (dưới đây gọi chung là “Dữ liệu”);
“Xử lý Dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan (dưới đây gọi chung là “xử lý”).


1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA CHÍNH SÁCH
1.1. MBAMC hiểu rằng khi Bạn tương tác, giao tiếp, xác lập quan hệ, giao dịch và/hoặc truy cập và/hoặc sử dụng các kênh, nền tảng, ứng dụng của Chúng tôi (trực tiếp, trang thông tin điện tử, ứng dụng thiết bị di động...), Bạn luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật Dữ liệu của mình. MBAMC luôn xem trọng và bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật Dữ liệu của Bạn.
1.2. Chính sách này được xây dựng để công bố và thông báo tới Bạn về:
a) Mục đích, thời hạn xử lý Dữ liệu của Bạn, cũng như loại Dữ liệu được xử lý.
b) Biện pháp, cách thức, địa điểm xử lý Dữ liệu cá nhân (trong đó có bao gồm Dữ liệu của Bạn và/hoặc của người có liên quan của Bạn theo các mối quan hệ do pháp luật yêu cầu và/hoặc do nhu cầu của Chúng tôi cần thu thập, xử lý). Bằng việc cung cấp Dữ liệu của người liên quan này, Bạn bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Bạn đã có sự đồng ý của người có liên quan cho Chúng tôi xử lý Dữ liệu của họ theo các mục đích xử lý nêu tại Chính sách này.
c) Biện pháp bảo vệ Dữ liệu của Bạn cũng như cơ chế để Bạn thực hiện các quyền hợp pháp đối với Dữ liệu của Bạn.
d) Tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ liệu của Bạn; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý Dữ liệu của Bạn; và hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi Dữ liệu của Bạn được xử lý.
Bạn cần đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra trang thông tin điện tử (website) của MBAMC, các phương thức khác như: thư điện tử , tin nhắn thuê bao di động hoặc các phương thức khác để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà MBAMC có thể thực hiện đối với Chính sách này.


2. LOẠI DỮ LIỆU ĐƯỢC XỬ LÝ
Để Chúng tôi có thể xử lý, đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu, tương tác của Bạn cũng như có thể tiếp thị, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cho Bạn, MBAMC có thể xử lý các Dữ liệu của Bạn như sau:
2.1 Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trênkhông gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Bạn hoặc giúp xác định Bạn không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nêu dưới đây.
2.2 Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin của Bạn với tư cách là khách hàng của Chúng tôi gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm cho nghĩa vụ của Bạn với Chúng tôi; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.


3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU
3.1 MBAMC (và các bên được phép xử lý Dữ liệu cho MBAMC) xử lý Dữ liệu của Bạn chủ yếu cho các mục đích hướng tới phục vụ nhu cầu, lợi ích của Bạn (sau đây gọi chung là Mục đích) bao gồm:
a) Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các Dữ liệu cá nhân được cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách hàng và thực hiện quy trình xác thực khách hàng;
b) Thẩm định hồ sơ pháp lý, khả năng tài chính và điều kiện đáp ứng của Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do MBAMC đề xuất hoặc cung cấp;
c) Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ do MBAMC triển khai (bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm mà bên thứ ba phối hợp với MBAMC thực hiện theo quy định của pháp luật);
d) Quảng bá, thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các hoạt động truyền thông, giới thiệu có liên quan về các dịch vụ, sản phẩm của MBAMC và các dịch vụ của đối tác khác có hợp tác với MBAMC;
e) Liên hệ nhằm trao đổi thông tin, cung cấp các văn bản hoặc các tài liệu khác có liên quan đến giao dịch và việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại MBAMC;
f) Thông báo các thông tin về nghĩa vụ, quyền lợi, thay đổi các tính năng, cải tiến và nâng cao tiện ích, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ;
g) Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác theo quy định pháp luật;
h) Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ các sản phẩm, dịch vụ nào do MBAMC cung cấp (dù được thực hiện bởi MBAMC hay một bên thứ ba khác mà MBAMC hợp tác) mà có thể liên quan đến Khách hàng;
i) Bảo vệ lợi ích hợp pháp của MBAMC và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, bao gồm và không giới hạn việc để thu các khoản phí, lệ phí và/hoặc để thu hồi bất kỳ khoản nợ nào, hay xử lý các thủ tục khiếu kiện, khiếu nại hay theo bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng và MBAMC;
j) Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng;
k) Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của MBAMC, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
l) Để đánh giá bất kỳ đề xuất nào liên quan đến quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng giữa Khách hàng với MBAMC;
m) Cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của MBAMC để thực hiện dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc MBAMC;
n) Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
o) Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của MBAMC mà MBAMC cho là phù hợp tại từng thời điểm;
p) Theo bất kỳ cách thức nào khác mà MBAMC thông báo cho Khách hàng, vào thời điểm thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép; và
3.2. Bên cạnh những Mục đích đã nêu, MBAMC còn có thể xử lý Dữ liệu của Bạn theo các thỏa thuận, chấp thuận của Bạn, điều kiện khoản và điều kiện giao dịch điều chỉnh mối quan hệ giữa Chúng tôi và Bạn (nếu có).
3.3. Ngoài Chúng tôi, Bạn và các đối tác/đối tác chiến lược của Chúng tôi có thể có liên hệ, tương tác liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích mà MBAMC cho rằng Bạn có thể quan tâm hoặc đem lại các ưu đãi, lợi ích tài chính cho Bạn.


4. GIỚI HẠN CUNG CẤP DỮ LIỆU VÀ BÊN ĐƯỢC PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU
4.1 MBAMC sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý trong khả năng của mình, để bảo mật Dữ liệu của Bạn và cam kết không bán, cho thuê, kinh doanh trái phép các Dữ liệu của Bạn.
4.2 Phù hợp với các Mục đích tại Mục 3 Chính sách này, MBAMC được chia sẻ, cung cấp và các hoạt động xử lý khác đối với Dữ liệu của Bạn cho các đối tượng sau đây (và MBAMC sẽ yêu cầu các đối tượng này thực hiện các biện pháp để xử lý, bảo mật Dữ liệu của Bạn):
a) MBAMC có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Bạn với các nhân viên và bộ phận trong nội bộ MBAMC cho các mục đích được nêu trong Điều khoản và điều kiện về BVDLCN này và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa Khách hàng và MBAMC.
b) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân, cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà MBAMC được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và MBAMC;
c) Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp phần thưởng, nhà cung cấp quà tặng, các bên đồng thương hiệu, bên tham gia hoặc phối hợp tổ chức chương trình khách hàng thân thiết, các nhà quảng cáo, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận, bất kỳ tổ chức nào liên quan nhằm mục đích điều hành, triển khai hoạt động kinh doanh của MBAMC, bên triển khai vận hành hệ thống, ứng dụng hoặc thiết bị hay cung cấp cho Khách hàng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào mà Khách hàng lựa chọn hoặc các mục đích được nêu trong Điều khoản và điều kiện về BVDLCN này;
d) Bất kỳ cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng với MBAMC;
e) Các bên thứ ba mà Khách hàng đồng ý hoặc MBAMC có cơ sở pháp lý để chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.
4.3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 4.2 ở trên được cung cấp và được phép xử lý Dữ liệu của Bạn cho các Mục đích được nêu tại Mục 3 Chính sách này.


5. CÁCH THỨC, ĐỊA ĐIỂM XỬ LÝ DỮ LIỆU
MBAMC có thể chuyển và xử lý Dữ liệu của Bạn tại lãnh thổ Việt Nam cho Mục đích nêu ở Mục 3 của Chính sách này. MBAMC sẽ thực hiện các yêu cầu của pháp luật tại Việt Nam cũng như tại quốc gia Dữ liệu được chuyển đến cũng như áp dụng các biện pháp để bảo vệ Dữ liệu của Bạn. MBAMC (và các Bên xử lý Dữ liệu do MBAMC sử dụng) có thể xử lý Dữ liệu của Bạn theo các cách thức, hình thức như sau:
5.1. Thu thập trực tiếp từ Bạn:
a) Từ các website của Chúng tôi: MBAMC có thể thu thập dữ liệu của Bạn khi Bạn truy cập bất kỳ website nào của Chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua website này.
b) Từ ứng dụng của Chúng tôi trên thiết bị di động: MBAMC có thể thu thập dữ liệu của Bạn khi Bạn tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các ứng dụng này có thể ghi lại dữ liệu (bao gồm thống kê sử dụng ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với ứng dụng, dữ liệu vị trí và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác) tất cả hoặc một số thông tin này có thể tạo thành dữ liệu của Bạn.
c) Từ các sản phẩm dịch vụ: MBAMC có thể thu thập dữ liệu của Bạn khi Bạn đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích nào được cung cấp qua bất kỳ kênh giao dịch trực tiếp, nền tảng cung cấp dịch vụ nào của Chúng tôi.
d) Từ các trao đổi, liên lạc, tương tác với Bạn: MBAMC có thể thu thập dữ liệu của Bạn khi Bạn liên hệ, tương tác (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử, mạng xã hội, các cuộc khảo sát hoặc bất kỳ phương tiện nào khác).
e) Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập, ghi nhớ dữ liệu tự động: MBAMC có thể thu thập dữ liệu của Bạn bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và thông tin khác được ghi tự động từ kết nối từ cookies và các công nghệ liên quan.
f) Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình gắn với thiết bị của Chúng tôi hoặc được đặt tại các địa điểm mạng lưới, địa điểm đặt thiết bị mà Bạn tương tác với Chúng tôi. Bạn lưu ý rằng Chúng tôi có thể đang ghi âm, ghi hình khi Bạn giao tiếp, tương tác với Chúng tôi cho các mục đích xác thực về Bạn và giao dịch của Bạn; và/hoặc mục đích an ninh, an toàn cho giao dịch, tài sản của Bạn cũng như của Chúng tôi.
g) Các hình thức, phương tiện khác: MBAMC có thể thu thập dữ liệu của Bạn khi Bạn cung cấp cho Chúng tôi và/hoặc tương tác với Chúng tôi thông qua bất kỳ hình thức, phương tiện nào khác.
h) Mạng xã hội: Các Trang mạng xã hội, nhà cung cấp dữ liệu bên khác.
5.2. Khi Bạn chấp thuận cho Chúng tôi xử lý Dữ liệu của Bạn, MBAMC cũng có thể tiếp nhận Dữ liệu của Bạn từ bên khác và các nguồn thông tin công khai khác phù hợp quy định pháp luật. Ví dụ:
a) Nếu Bạn tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên khác trên website hoặc ứng dụng di động hoặc các hình thức khác, MBAMC có thể nhận được Dữ liệu của Bạn từ bên khác theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên khác đó.
b) Nếu Bạn chọn thanh toán điện tử trực tiếp tới MBAMC hoặc thông qua website hoặc ứng dụng di động của Chúng tôi, MBAMC có thể nhận được Dữ liệu của Bạn từ các bên khác, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cho mục đích thanh toán đó.
c) Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo pháp luật hiện hành, MBAMC có thể tiếp nhận Dữ liệu của Bạn từ các cơ quan có thẩm quyền.
d) MBAMC có thể tiếp nhận Dữ liệu của Bạn từ các nguồn công khai (danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên các trang tin điện tử, v.v.).
5.3. MBAMC có thể trực tiếp hoặc thông qua Bên xử lý Dữ liệu cá nhân để xử lý dữ liệu của Bạn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.


6. THỜI GIAN XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN
Không phụ thuộc vào thời điểm Bạn giao dịch với Chúng tôi và/hoặc Bạn đã chấm dứt sử dụng sản phẩm dịch vụ và/hoặc các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch, quan hệ đã xác lập, các quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân luôn có hiệu lực kể từ thời điểm Dữ liệu của Bạn được ghi, nhận trên hệ thống của Chúng tôi và trong khoảng thời gian mà các mục đích xử lý Dữ liệu của Bạn vẫn đang được thực hiện, và/hoặc trong khoảng thời gian cần thiết khác để thực thi quyền và nghĩa vụ của Chúng tôi và của Bạn cho đến khi Chính sách này hết hiệu lực áp dụng đối với Bạn.


7. BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN
7.1. MBAMC luôn coi trọng, nỗ lực bảo mật, bảo đảm an toàn các Dữ liệu của Bạn và sẽ áp dụng các biện
pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ an toàn Dữ liệu của Bạn, đáp ứng các yêu cầu của pháp
luật hiện hành. Tuy nhiên, việc xử lý Dữ liệu có thể có rủi ro rò rỉ Dữ liệu hoặc việc xử lý Dữ liệu chưa phù
hợp, kịp thời, có thể phát sinh từ các nguyên nhân như: sự kiện khách quan, sự cố kỹ thuật, hành vi phạm
tội về an ninh an toàn dữ liệu….
7.2. Bạn hiểu rằng việc cung cấp và chấp thuận cho MBAMC sử dụng Dữ liệu cá nhân sẽ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, đường truyền, sự kiện bất khả kháng, virut, tấn công mạng hoặc lỗi phần cứng, phần mềm, các hành động, thao tác của Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác ảnh hưởng đến việc cung cấp và xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn…. Các rủi có thể phát sinh như việc Dữ liệu cá nhân của Bạn có thể bị lộ hoặc bị đánh cắp bởi một bên khác dẫn đến việc các Dữ liệu cá nhân này có thể được sử dụng vào những mục đích không mong muốn hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của MBAMC và Bạn liệu gây  ra những tổn thất cả về vật chất và tinh thần.
7.3. MBAMC xem các Dữ liệu cá nhân của Bạn như là tài sản quan trọng nhất của MBAMC và MBAMC luôn cố gắng đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra.
7.4. Trách nhiệm bảo mật Dữ liệu cá nhân là yêu cầu bắt buộc MBAMC đặt ra cho toàn thể nhân viên. MBAMC thực hiện trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành với các phương pháp bảo mật tốt nhất theo quy định pháp luật và thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn (nếu có).
7.5. Bạn cần nhận biết rằng không gian mạng (Internet) không phải là một môi trường an toàn và không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu của Bạn được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Dữ liệu cá nhân của Bạn được truyền tải khi Bạn sử dụng Internet do Bạn chịu trách nhiệm và Bạn chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng và bảo vệ thiết bị, tài khoản giao dịch, các yếu tố bảo mật và thông báo ngay cho MBAMC nếu phát hiện có hành vi lạm dụng, sử dụng trái phép.


8. COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN
Chúng tôi có thể xử lý Dữ cá nhân của Bạn thông qua công nghệ cookies và các công nghệ liên quan theo các quy định của Chính sách này. Chúng tôi cũng có thể tiếp thị, quảng cáo cho Bạn mà Chúng tôi biết trước đây Bạn đã truy cập các Ứng dụng này. Trong phạm vi các bên khác đã gán nội dung lên trên các Ứng
dụng của Chúng tôi, các bên đó có thể thu thập Dữ liệu của Bạn nếu Bạn chọn tương tác với nội dung của bên đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên đó.
9. TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ CỦA CÁC BÊN KHÁC
9.1. Chính sách này áp dụng cho cả các trang website, ứng dụng và nền tảng của bên khác có cung cấp dịch vụ, tiện ích khác của Chúng tôi và các website, ứng dụng và nền tảng cung cấp dịch vụ, tiện ích khác của Chúng tôi có thông tin quảng cáo, các nội dung, liên kết, tích hợp, đường dẫn đến các trang website, ứng dụng, nền tảng của bên khác.
9.2. Khi truy cập các website, ứng dụng, nền tảng của bên này, Bạn nên đọc và tìm hiểu các chính sách về quyền riêng tư, bảo mật thông tin của họ. MBAMC không thể kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các website, ứng dụng hoặc nền tảng dịch vụ của bên khác và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được Bạn sử dụng bởi các website, ứng dụng, nền tảng khác của bên khác được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào cũng như việc bên khác xử lý dữ liệu của Bạn.


10. THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU
10.1. Trong phạm vi quy định pháp luật và chính sách của MBAMC, nếu Bạn có phát sinh các nhu cầu về:
a) Cung cấp dữ liệu của Bạn mà MBAMC đã thu thập, lưu trữ; hoặc
b) Truy cập vào dữ liệu của Bạn để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa (khi phát hiện dữ liệu của Bạn chưa đầy đủ, chính xác), xóa, hủy bỏ đối với các dữ liệu của Bạn mà MBAMC thu thập, lưu trữ; hoặc
c) Ngừng chia sẻ dữ liệu của mình cho bên khác, hoặc
d) Các đề nghị, yêu cầu khác trong phạm vi phù hợp với quy định pháp luật hiện hành,
10.2. Bạn có thể gửi yêu cầu tới MBAMC, hoặc tự truy cập, truy xuất, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu thông qua các ứng dụng hoặc kênh tiếp nhận yêu cầu của Bạn do MBAMC  cung cấp từng thời kỳ. MBAMC sẽ nỗ lực tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để xử lý các yêu cầu phù hợp của Bạn .
10.3. Xin lưu ý rằng, trong phạm vi phù hợp với quy định pháp luật, Bạn có các quyền đối với Dữ liệu của  Bạn, bao gồm đồng ý và/hoặc rút lại sự đồng ý đối một hoặc nhiều mục đích tại Chính sách này; quyền được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu; truy cập để xem Dữ liệu của Bạn trên các ứng dụng do MBAMC cung cấp chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu; yêu cầu cung cấp hoặc xóa Dữ liệu; yêu cầu hạn chế hoặc phản đối xử lý Dữ liệu. Việc Bạn đồng ý với một hoặc một số mục đích, rút lại sự đồng ý, hạn chế xử lý dữ liệu, xóa dữ liệu, phản đối xử lý Dữ liệu hoặc cung cấp Dữ liệu không chính xác, đầy đủ có thể dẫn đến việc Chúng tôi không thể hoặc không được phép cung cấp dịch vụ, tiện ích, tính năng như các Khách hàng khác hoặc không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ, tiện ích cho Bạn theo chính sách của Chúng tôi hoặc quy định pháp luật chuyên ngành. Việc Bạn rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu, xóa dữ liệu, phản đối xử lý Dữ liệu không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước đó đối với Dữ liệu đã được chấp thuận của Bạn.
10.4. Các quyền khác như khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tự bảo vệ của Bạn sẽ thực hiện theo quy định pháp luật, trừ trường hợp Bạn và MBAMC có thỏa thuận khác.
10.5. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, Bạn cần nghiên cứu, hiểu rõ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn:
a) Tự bảo vệ Dữ liệu của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo vệ Dữ liệu của mình;
b) Tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu của người khác;
c) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời Dữ liệu cá nhân của mình cho MBAMC;
d) Tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng các nội dung Bạn đã thỏa thuận, cam kết và các điều khoản điều kiện, các văn kiện do MBAMC công bố, hướng dẫn của MBAMC và Chính sách này.


11. HIỆU LỰC, THÔNG BÁO VÀ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH
11.1. Khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MBAMC và/hoặc khi Bạn xác lập giao dịch, quan hệ khác với MBAMC, Chính sách này là một phần của Điều kiện giao dịch chung về sử dụng sản phẩm dịch vụ của MBAMC, (các) điều khoản và điều kiện tương ứng của sản phẩm, dịch vụ mà Bạn đã giao kết với MBAMC và/hoặc các Hợp đồng, Thỏa thuận, văn kiện khác có liên quan.
11.2. Không phụ thuộc vào quy định tại điểm 11.1 trên đây cũng như hiệu lực của các Hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện khác giao kết, xác lập giữa Bạn và Chúng tôi, Chính sách này luôn có hiệu lực áp dụng đối với Bạn cho đến khi các Mục đích xử lý được hoàn thành và có thỏa thuận chấm dứt xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn với MBAMC; và/hoặc khi pháp luật (bao gồm cả pháp luật chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực hoạt động của Chúng tôi, pháp luật chuyên ngành có liên quan khác) và/hoặc các chính sách có liên quan của MBAMC quy định chấm dứt xử lý, xóa, hủy toàn bộ Dữ liệu của Bạn.
11.3. MBAMC có quyền cập nhật sửa đổi, bổ sung Chính sách này và sẽ thông báo cho Bạn về các sửa đổi và cập nhật đó (theo một trong các phương thức: thông báo công khai trên website của MBAMC, qua thư điện tử, tin nhắn thuê bao di động hoặc các phương thức khác).
11.4. MBAMC hiểu rằng, việc Bạn sử dụng các website, ứng dụng hoặc thiết bị, sản phẩm dịch vụ của Chúng tôi, được xác định là Bạn chấp nhận Chính sách này và bản cập nhật, sửa đổi, bổ sung gần nhất của Chính sách này. Trong trường hợp thắc mắc về điều khoản trong Chính sách, Bạn vui lòng liên hệ với MBAMC theo địa chỉ liên hệ tại Mục 12 dưới đây.


12. LIÊN HỆ VỚI MBAMC
Nếu Bạn muốn thực hiện các quyền của mình hoặc có bất kỳ góp ý, phản hồi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với MBAMC theo hướng dẫn sau đây:
a) Gọi điện cho Hotline: 02433888668.
b) Gửi thư điện tử cho MBAMC theo địa chỉ: hotline@mbamc.com.vn.
c) Liên hệ trực tiếp tại các địa điểm mạng lưới của MBAMC trên lãnh thổ Việt Nam.
d) Website: https://www.mbamc.com.vn.
e) Các địa chỉ hoặc phương thức khác do MBAMC cung cấp.

 

Quay lại Bài tiếp theo