Quay lại Bài tiếp theo

TRAO GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA “ BỨT PHÁ – VỀ ĐÍCH "

  • Admin
  • Thứ 6, 27/11/2020, 00:00 AM
Nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động và tiến độ xử lý hồ sơ Tư vấn Thẩm định tài sản toàn hệ thống trong 03 tháng cuối năm 2020, cũng như khích lệ CBNV nâng cao năng suất lao động, góp phần thực

Ngày 27/11/2020, tại Phòng Tư vấn Thẩm định Tài sản Khu vực miền Bắc và Phòng Tư vấn Thẩm định Tài sản CN Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi trao giải thưởng và vinh danh các CBNV xuất sắc đạt giải từng hạng mục. Cụ thể như sau:

 Khen thưởng cho Tập thể:

Tập thể có tỷ lệ hồ sơ xử lý/ số lượng hồ sơ phát sinh trong kỳ cao nhất:

01 GIẢI NHẤT: trị giá 10.000.000 VNĐ – Phòng Tư vấn TĐTS Khu vực miền Bắc.

01 GIẢI NHÌ: trị giá 5.000.000 VNĐ - Phòng Tư vấn TĐTS CN Hồ Chí Minh.

Tập thể có tỷ lệ hồ sơ tái thẩm cao nhất:
01 GIẢI BA: trị giá 5.000.000 VNĐ - Phòng Tư vấn TĐTS Khu vực miền Bắc.

 Khen thưởng cho Cá nhân:
Cá nhân có tỷ lệ hồ sơ xử lý/ số lượng hồ sơ phát sinh trong kỳ cao nhất
01 GIẢI NHẤT: trị giá 2.000.000 VNĐ – TRẦN THỊ THƯƠNG – Phòng Tư vấn TĐTS Khu vực miền Bắc.
02 GIẢI NHÌ: trị giá 1.500.000 VNĐ – BÙI QUỐC HUY và PHẠM THỊ MINH THÚY – Phòng Tư vấn TĐTS Khu vực miền Bắc.
02 GIẢI BA : trị giá 1.000.000 VNĐ – TRẦN MẠNH HÙNG – Phòng Tư vấn TĐTS CN HCM và PHAN THẾ TRUNG – Phòng Tư vấn TĐTS CN Đà Nẵng.

Cá nhân có tỷ lệ hồ sơ phát hành thành công ( có thu phí ) trong kỳ cao nhất:
01 GIẢI NHẤT: trị giá 2.000.000 VNĐ – TRẦN QUANG THANH – Phòng Tư vấn TĐTS CN Đông Nam Bộ.
02 GIẢI NHÌ: trị giá 1.500.000 VNĐ – PHẠM NGỌC HIỀN – Phòng Tư vấn TĐTS Khu vực miền Bắc và THÁI AN BÌNH – Phòng Tư vấn TĐTS CN Tây Nam Bộ.
02 GIẢI BA : trị giá 1.000.000 VNĐ –LÊ ĐÌNH THI – Phòng Tư vấn TĐTS CN Đà Nẵng và LÊ THỊ PHƯƠNG LAN – Phòng Tư vấn TĐTS Khu vực miền Bắc.

MBAMC xin chúc mừng các CBNV và tập thể đạt thành tích cao chương trình thi đua “ Bứt phá – Về đích ” - Tháng 10 của Trung tâm Tư vấn Thẩm định Tài sản

 

Dưới đây là một số hình ảnh CBNV đại diện nhận giải thưởng Chương trình: 

Quay lại Bài tiếp theo