Quay lại Bài tiếp theo

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ MBAMC NHIỆM KỲ 2023 -2028

  • Admin
  • Thứ 5, 27/04/2023, 11:05 AM

Ngày 13/4/2023, Công đoàn Cơ sở MBAMC đã tổ chức long trọng Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028.

Tới tham dự Đại hội:

• Đại diện Ban Công Đoàn Quốc Phòng: Đại Tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chỉ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Trưởng Ban Công đoàn Quốc Phòng.

• Đại diện Công đoàn MB: Đại Tá Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy viên, Đảng ủy MB - Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn MB.

• Về phía MBAMC: Trung tá Phạm Văn Phòng - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc MBAMC

 Và các đại diện BCH CĐ MB; Ban chính trị MB; Văn phòng CEO; BCH Công đoàn các công ty thành viên trực thuộc MB; các lãnh đạo trong Ban điều hành MBAMC và các đại biểu được triệu tập.

Đoàn Chủ tịch - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở MBAMC 

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở MBAMC hiện có 10 Công đoàn Bộ phận tổng số công đoàn viên là 455 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. 5 năm qua trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ công chức và người lao động của Công Đoàn Cơ sở MBAMC đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công đoàn cơ sở MBAMC đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức như: Hoạt động một số ít công đoàn bộ phận chưa sôi nổi, chưa gắn kết và thu hút CBNV tham gia. Các cán bộ công đoàn còn kiêm nhiệm nên việc sắp xếp công việc công đoàn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại Tá Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy viên, Đảng ủy MB - Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn MB

Đại Tá Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy viên, Đảng ủy MB - Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn MB đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn MBAMC đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, định hướng từ phía Công đoàn MB và Đảng ủy Công ty để Công đoàn MBAMC phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đại Tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chỉ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Trưởng Ban Công đoàn Quốc Phòng

 Đặc biệt, Đại Tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chỉ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Trưởng Ban Công đoàn Quốc Phòng đánh giá cao công tác tổ chức Đại hôi chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ, ngắn gọn, xúc tích và cập nhật những phương thức hoạt động kiểu mới để Công Đoàn MBAMC cũng như các Công đoàn cơ sở thuộc MB rút kinh nghiệm cho những kỳ đại hội tiếp theo.

 Cũng qua Đại hội lần này, Công đoàn cơ sở MBAMC đã lựa chọn 15 đồng chí Công đoàn viên ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao vào BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1.Đ/c Đặng Quốc Thế – Chủ tịch Công đoàn

2. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn

3. Đ/c Dương Thị Kim Chung – Uỷ viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Hòa - Uỷ viên

5. Đ/c Lê Quang Hoài- Uỷ viên

6. Đ/c Đinh Mạnh Hà - Ủy viên

7. Đ/c Nguyễn Minh Hoàng - Ủy viên

8. Đ/c Lê Danh Kiên - Ủy viên

9. Đ/c Lê Thanh Nga - Ủy viên

10. Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - Ủy viên

11. Đ/c Nguyễn Tuấn Sơn - Ủy viên

12. Đ/c Vũ Trường Thi - Ủy viên

13. Đ/c Phạm Anh Tiến - Ủy viên

14. Đ/c Ngô Đình Tuấn - Ủy viên

15. Đ/c Trần Vũ Bảo Anh - Ủy viên

 Với tinh thần hướng đến chăm lo đời sống và hoạt động cho các Công đoàn viên, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 hứa hẹn sẽ là một nhiệm kỳ thành công rực rỡ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà Ban lãnh đạo giao phó 

Tập thể công đoàn viên MBAMC luôn quyết tâm chinh phục những mục tiêu kinh doanh và thành công mới để góp phần vào thành công chung của MB

Quay lại Bài tiếp theo