Bán tài sản tại Thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành - Hữu Lũng - Lạng Sơn

Vũ Thanh Tuấn

Số tầng

2

Số phòng ngủ

Diện tích khuôn viên

Diện tích khu vực

Diện tích xây dựng

Diện tích sử dụng

Năm xây dựng

Hướng

Mô tả chi tiết:

Bán tài sản tại Thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành - Hữu Lũng - Lạng Sơn như sau: Nhà 02 tầng tại Thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành - TP Lạng Sơn

 

Bán tài sản tại Thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành - Hữu Lũng - Lạng Sơn
Giá bán

2.050.000.000 đồng

Loại tài sản:

- Căn hộ chung cư

Thông tin liên hệ:

0345086258

Trung tâm Quản lý bán