Bán tài sản tại Số 115 Quốc lộ 20, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

Số tầng

Số phòng ngủ

Diện tích khuôn viên

Diện tích khu vực

Diện tích xây dựng

Diện tích sử dụng

Năm xây dựng

Hướng

Mô tả chi tiết:

Bán tài sản tại Số 115 Quốc lộ 20, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng. Thông tin chi tiết như sau:

-Tài sản 1: Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa thửa đất số:  919 (tách từ thừa đất 747); tờ bản đồ số: 32 (302 569-3) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 169037, Số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CT01342; Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng; Cấp ngày: 11/11/2019, cụ thể:
- Địa chỉ: xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng;
- Diện tích theo: 20332,5 m2;
- Hình thức sử dụng: Riêng
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (để xây dựng nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao);
- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 12/06/2058;
*Nhà xưởng 1:
- Cấu trúc: Kho trệt
- Diện tích xây dựng: 4500,0 m2, diện tích sàn: 4500,0 m2
- Số tầng: 1
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
- Cấp (hạng): 4
- Thời hạn sở hữu: 12/06/2058
*Nhà xưởng 2:
- Cấu trúc: Kho trệt
- Diện tích xây dựng: 4500,0 m2, diện tích sàn: 4500,0 m2
- Số tầng: 1
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
- Cấp (hạng): 4
- Thời hạn sở hữu: 12/06/2058
*Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, gồm: 01 cân ô tô điện tử 100 tấn, 02 máy phân loại màu cà phê ASII160, 01 máy phân loại màu cà phê SM II 800 DE, 01 thiết bị phụ trợ hệ thống phân loại màu, 01 hệ thống thiết bị chế biến cà phê, 01 máy biến áp 1.600 KVA, 01 tủ hạ thế và đường dây nguồn.

+ Diện tích : 6659,8 m2 (Sáu ngàn sáu trăm năm mươi chín phẩy tám mét vuông) 
+ Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng
+ Mục đích sử dụng  : Đất trồng lúa 62 m2 (ranh theo số hiệu điểm 6, 7, 8 ,9, 6), đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 6597,8 m2 (ranh theo số hiệu điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1)
+ Thời gian sử dụng  : Đất trồng lúa: đến ngày 31/12/2021; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: đến ngày 19/11/2057 (ranh theo số hiệu điểm 1, 2, 3, 4, 5, 15, 11, 12, 13, 14, 1), đến ngày  16/02/2067 (ranh theo số hiệu điểm 5, 6, 9, 10, 11, 15, 5)
+ Nguồn gốc sử dụng : được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 62 m2; được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 2898,2 m2; được tặng cho đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần 3699,6 m2
- Thửa đất (không có tài sản gắn liền với đất) trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bên A theo các chứng từ sau đây:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS05200 do Sở tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 20/3/2019.

Bán tài sản tại Số 115 Quốc lộ 20, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Giá bán

43.000.000.000 đồng

Loại tài sản:

- Quyền sử dụng đất

Thông tin liên hệ:

Anh Nguyên - 0902.161.757

Trung tâm Quản lý bán