Bán tài sản tại Bản Bó Cón, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Số tầng

Số phòng ngủ

Diện tích khuôn viên

Diện tích khu vực

Diện tích xây dựng

Diện tích sử dụng

Năm xây dựng

Hướng

Mô tả chi tiết:

Bán tài sản tại Bản Bó Cón, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La như sau:

Tài sảng 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 42d+42d4, tờ bản đồ 41, diện tích 358,7 m2 tại Bản Bó Cón, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 069086, số vào sổ cấp GCN: CS 00079, Quyết định số 591/QĐ-VPĐKĐĐ do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cấp ngày 26/07/2018. Giá bán 631.000.000 đồng.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 42c+42c3, tờ bản đồ 41, diện tích 595 m2 tại Bản Bó Cón, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 069085, số vào sổ cấp GCN: CS 00080, Quyết định số 591/QĐ-VPĐKĐĐ do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cấp ngày 26/07/2018. Giá bán 1.018.000.000 đồng.

Bán tài sản tại Bản Bó Cón, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Giá bán

1.649.000.000 đồng

Loại tài sản:

- Căn hộ chung cư

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Mạnh Tùng - 0393072796

Trung tâm Quản lý bán