320-Bán tài sản tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Phan Trường Sơn, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang

Ngày tạo25/06/2024

  • Loại tài sản: Bất động sản

Mô tả bất động sản

Thửa đất số 118; Tờ bản đồ số 56
Địa chỉ: Phường Binh Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, diện tích: 110m2

Đặc điểm bất động sản

Diện tíchm2

Vị trí bất động sản

Phan Trường Sơn, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang

Tiện ích:

Giá bán

3.10 tỷ đồng ~ triệu/m2

Loại tài sản:

Bất động sản

Thông tin liên hệ:

0944272838

Trung tâm Quản lý bán

Phone