318-Bán tài sản tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Nguyễn Quang Hiển, Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa, Long An

Ngày tạo25/06/2024

  • Loại tài sản: Bất động sản

Mô tả bất động sản

'+ Thửa đất số 63; Tờ bản đồ số 8
Địa chỉ: Thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; diện tích: 21009 m2
+ Thửa đất số 64; Tờ bản đồ số 8
Địa chỉ: Thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; diện tích: 219 m2
+ Thửa đất số 65; Tờ bản đồ số 8
Địa chỉ: Thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; diện tích: 292 m2

Đặc điểm bất động sản

Diện tíchm2

Vị trí bất động sản

Nguyễn Quang Hiển, Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa, Long An

Tiện ích:

Giá bán

2.23 tỷ đồng ~ triệu/m2

Loại tài sản:

Bất động sản

Thông tin liên hệ:

0916007086

Trung tâm Quản lý bán

Phone